Adı Soyadı                   : Rukiye Nilgün ERDOĞAN
Doğum Yeri ve Tarihi : Bolu, 04.03.1963

Eğitim:
1993 – 1996 : İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
1980 – 1986 :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
1973 – 1980 :  Bursa Anadolu Lisesi

Yabancı Dil : İngilizce

Çalıştığı Kurumlar :
25/05/2009’dan itibaren    : İstanbul Avrasya Hospital Patoloji Laboratuarı
1996’ dan beri                 : İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Başasistanı
2006- 2008                     : Avrasya Hospital Patoloji Laboratuarı (part-time)
1997 -2009                     : TUMER, TUSDATA ve YESTUS- TUSEM özel eğitim kurumlarında TUS için Patoloji eğitmenliği
2002-2006                      : BİO-TIP Patoloji Laboratuarı(part-time)
1993 – 1996                   :  İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü 
(Uzmanlık Eğitimi)
01.09.1995 – 30.11.1995 : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji ABD   
(rotasyon)
1991 – 1993         :  İstanbul Bakırköy Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Eğitim Merkezi
1989 – 1991         :  İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Eğitim Merkezi
1986 – 1989         :  Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Eğitim Merkezi

Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları :
•    Türk Patoloji Derneği
•    İstanbul Tabip Odası

Medeni Durumu     : Evli ve  iki kız çocuk annesi

Web site : www. tusdapatoloji.com

KİTAP
•    PATOLOJİ. Klinisyen konu kitapları serisi. Uz. Dr. R. Nilgün Demirbağ Nobel Tıp Kitapevleri.2. baskı 2004

BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYINLAR

 • Demirbağ RN, Atay ÖF, Akalın G. Benign ve Malign Yassı Epitel Hücre Tümörlerinde Hücre Çoğalma Oranlarının “ Proliferating Cell Nuclear Antigen ’’ Tayini Yöntemi ile Araştırılması. Klinik Gelişim 7(3) :  2946-48, 1994
 • Akalın G, Cennet A, Başaran Ş, Demirbağ RN, Atay ÖF, Baykal M. Prostat Adenokarsinomu ve Benign Hiperplazilerinde Hücre Çoğalmasının “ Proliferating Cell Nuclear Antigen ’’ ile İn Vitro Tayini ve Karşılaştırılması. Haseki Tıp Bülteni 33(2): 141-144, 1995
 • Demirbağ RN, Barut SG, Baykal M, Köseoğlu T, Akalın G. Prostat Adenokarsinomunda Nöroendokrin Diferansiasyon. Türk Patoloji Dergisi 11(2): 153-155, 1995
 • Cennet A, Barut SG, Atay ÖF, Demirbağ RN. Selim Serviks Lezyonları ve Displazilerinde Prognostik Faktörlerden PCNA ve Ag NOR’ un Değerlendirilmesi. Türk Patoloji Dergisi 11(2): 232-234, 1995
 • Baykal M, Çulha M, Demirbağ RN, Merder E, Mutlu N, Canbazoğlu N. Mesane Tümörlerinin Tanı ve İzleminde İdrar Örneklerinin Sitolojik Tetkiki ile DNA İçerik Analizinin Birlikte Kullanımı. Türk Üroloji Dergisi 21(4): 310-315,1995
 • Demirbağ RN, Barut SG, Dervişoğlu S, Cennet A, Berberoğlu Y. Spermatik Kordon Yerleşimli Leiomyosarkom Vakası. Türk Onkoloji Dergisi 11(4): 43-45, 1996
 • Barut SG, Cennet A, Demirbağ RN, Köseoğlu T, Tarlacı A. Tiroid Lezyonlarının İncelenmesinde İğne Aspirasyon Biopsisi. Klinik Gelişim 9(3): 4116-4118, 1996
 • Demirbağ RN, Barut SG, Akalın G, Kullep M. Bir Myastenia Gravis Olgusunda Timolipoma. Türk Patoloji Dergisi 12(1): 41-43, 1996
 • Baykal M, Çulha M, Demirbağ RN, Mutlu N,  Merder E, Canbazoğlu N. Prostat Adenokarsinomunda ve Benign Prostat Hiperplazisinde Hücre Proliferasyonunun Belirlenmesinde Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) Değişik Evre ve Derecelendirmedeki Sonuçların Karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi 23(3): 248-252, 1997
 • Atay ÖF, Demirbağ RN, Göçü A. Tubal Gebelik Olgularında Salpenjiektomi Materyallerinin Histopatolojik Değerlendirilmesi. Haseki Tıp Bülteni 34(4): 281-284, 1997
 • Demirbağ RN, Dağıstanlı E, Kanber Y, Hut A, Köseoğlu T. Midenin Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoması ( Bir Olgu Sunumu). Haseki Tıp Bülteni 37(3): 211-213, 1999
 • Kanber Y, Demirbağ RN, Sam AD, Aydın N. Cathepsin D expression in colorectal adenocarcinomas and adenomas. International Journal of Biological Markers 17(3): 165-168, 2002      (SCI Expanded)
 • Demirbağ RN, Tarlacı A, Batur Ş, Kanber Y, Şam A. Multiloküler Kistik Nefroma: Olgu Sunumu. Haseki Tıp Bülteni 2004; 42: 79-84.
 • Kanber Y, Şam A, Tarlacı A, Demirbağ RN, Batur Ş. Meme Kanserinde Sarkoid Benzeri Stromal Reaksiyon. Haseki Tıp Bülteni 2004; 42: 158-61.
 • Çetin A, Görgen H, Çilesiz P, Demirbag RN, Batur Ş. Senkronize Over ve Apendiks Adenokarsinomu: Olgu sunumu. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2004; 7: 75-79.
 • Kocakuşak A, Arıkan S, Demirbağ RN, Ton Ö, Tarlacı A, Şentürk Ö. Safra kesesinde heterotopik pankreas: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 11(2): 97-99
 • Kocakuşak A, Arpınar E, Arıkan S, Demirbağ N, Tarlacı A, Kabaca C. Abdominal wall endometriosis: A diagnostic dilemma for surgeons. Medical Principles and Practice 2005; 14: 434-437 (SCI Expanded)
 • Çilesiz P, Görgen H, Şencan D, Demirbag RN, Batur Ş, Çetin A. Over Tümörlerinde İntraoperatif Frozen Konsültasyonunun Doğruluğu. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2005; 8: 19-23.
 • Diffüz antral gastrit ve multifokal atrofik gastritli hastalarda mide sıvısı askorbik asid düzeyleri ve epitel hücre proliferasyonunun karşılaştırılması. Akbayır N, Demirbağ N, Poturoğlu Ş, Ergen K, Kendir M. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2005/1; 7-12
 • Demirbağ RN, Batur Ş, Tarlacı A, Bilgili M, Ersözlü T. Larinks Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Ki67 Ekspresyonu ve Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi. Haseki Tıp Bülteni
 • Çetin A, Bahat Z, Çilesiz P, Demirbağ N, Yavuz E. Ovarian clear cell adenocarcinoma producing alpha-fetoprotein: case report. Eur. J. Gynaec. Oncol. XXVIII.n. 3, 2007: 241-244 (SCI Expanded)
 • Yücel AF, Pergel A, Hut A, Kocakuşak A, Demirbağ N, Batur Ş: Masif üst gastrointestinal sistem kanamasının nadir bir sebebi.: Mide lipomu. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 3:72-76
 • Karşıdağ T, Tüzün İS, Kocakuşak A, Makine C, Demirbağ N, Gürbüzel M. Mide yerleşimli primer tüberküloz. Haseki Tıp Bülteni. 2008; 4: 159-161
 • Turkish cervical cancer and cervical cytology research group. Prevalence of cervical cytological abnormalities in Turkey. İnternational Journal of Gynecology and Obstetrics 006 (2009) 206-209


SÖZLÜ BİLDİRİLER

 • Prostat Adenokarsinomlarında Nöroendokrin Diferansiasyonun Grimelius Boyama Yöntemi ile Araştırılması.
 • Dr. R.N. Demirbağ, Dr. S.G. Barut, Dr. M. Baykal, Dr. T. Köseoğlu, Dr. G. Akalın XI.Ulusal Patoloji Kongresi ( Kongre 94 ) 5 – 9 Ekim 1994 Kuşadası/ İZMİR
 • Selim Serviks Lezyonları ve Displazilerinde Prognostik Faktörlerden PCNA ve Ag NOR’ un Değerlendirilmesi
 • Dr. A. Cennet, Dr. S.G. Barut, Dr. Ö.F. Atay, Dr. R.N. Demirbağ
 • XI.Ulusal Patoloji Kongresi ( Kongre 94 ) 5 – 9 Ekim 1994 Kuşadası/ İZMİR
 • Bir Myastenia Gravis Olgusunda Timolipoma.
  Dr. R.N. Demirbağ, Dr. S.G. Barut, Dr,. M. Kullep, Dr. G. Akalın
  Türkiye Hastane Mütehassısları VI. Tıp Kongresi 17-21 Eylül 1994 İSTANBUL
 • Diffüz Antral Gastrit ve Multifokal Atrofik Gastritlerin Gastrik Sıvı Askorbik Asit Düzeyleri ve Gastrik Epitel Hücre Proliferasyonları Açısından İrdelenmesi
 • Dr. N. Akbayır, Dr. R.N. Demirbağ, Dr. Kadir Ergen, Dr. Ş. Poturoğlu, Dr. T. Er, Dr. Ş. Elim, Dr. Y. Kanber, Dr. T. Alioğlu, Dr. M. Kendir
 • Ulusal Gastroenteroloji Haftası XV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 10 – 15 Ekim 1999, ANTALYA


POSTER BİLDİRİLERİ

 • Safra Kesesi Karsinomunda Histopatolojik Değerlendirme
  Barut SG, Köseoğlu T,  Demirbağ RN, Cennet A, Akalın G.
  XI.Ulusal Patoloji Kongresi ( Kongre 94 ) 5 – 9 Ekim 1994 Kuşadası/ İZMİR
 • Karaciğerde Primer Amiloidozis Olgusu
  Köseoğlu T, Cennet A, Demirbağ RN, Barut SG, Akalın G.
  XII.Ulusal Patoloji Sempozyumu 19 – 22 Ekim 1995 BURSA
 • Jinekolojik Sitolojide Epitel Hücre Anomalileri
  Demirbağ RN, Kanber Y, Sayır N,  Köseoğlu T, Atay ÖF.
  XIII.Ulusal Patoloji Sempozyumu 4 – 8 Eylül 1997 İSTANBUL
 • Jinekolojik Sitolojide Spesifik İnflamasyonlar
  Demirbağ RN, Sayır N, Kanber Y, Köseoğlu T, Seyrekbasan H.
  XIII.Ulusal Patoloji Sempozyumu 4 – 8 Eylül 1997 İSTANBUL
 • Pseudotümöral Kalsinozis ( Bir Olgu Sunumu )
  Kanber Y, Demirbağ RN, Köseoğlu T, Şam AD.
  XIV. Ulusal Patoloji Kongresi 11 – 17 Nisan 1999 Kuşadası
 • Nörofibromatozis Tip I Zemininde Gelişen Malign Sinir Kılıfı Tümörü, Bir  Olgu Sunumu
  Köseoğlu T, Kanber Y, Demirbağ RN, Öz B, Eras M.A, Gül Ş. 
  XIV. Ulusal Patoloji Kongresi 11 – 17 Nisan 1999 Kuşadası
 • Ürotelial Displazide Yeni Marker Cytokeratin 20
  Canbazoğlu N, Berberoğlu Y, Türkan K, Akşit S, Aydın M, Demirbağ RN.
  15. Ulusal Üroloji Kongresi 25 – 29 Ekim 1998 ANTALYA
 • Perkütan Karaciğer Biopsisi Yoluyla Histopatolojik Olarak Tanısı Konulan Multiorgan Tutulumlu Alveolar Hidatik Hastalığı Olgusu
  Akbayır N, Demirbağ RN, Ergen K, Özgür S, Er T, Ulusoy M, Alioğlu T, Kendir M. 
  İstanbul III. Ulusal Hepatoloji Kongresi 27 – 29 Mayıs 1999 İSTANBUL
 • Meme Skuamöz Hücreli Karsinomunda Tanı Güçlüğü
  Demirbağ RN, Şarman K, Kanber Y, Şam AD
  XV.Ulusal Patoloji Sempozyumu 24 – 27 Mayıs 2000 Belek / ANTALYA
 • İnvaziv Meme Kanserlerinde Katepsin D ve Anjiogenez
  Kanber Y, Demirbağ RN, Şam AD, Akalın G.
  XV.Ulusal Patoloji Sempozyumu 24 – 27 Mayıs 2000 Belek / ANTALYA
 • Helicobacter Pylori Varlığı ve Yoğunluğunun İmmünhistokimya Yöntemi ile Değerlendirilmesi
  Demirbağ RN, Şam AD, Kanber Y, Aydın F.
  XV.Ulusal Patoloji Sempozyumu 24 – 27 Mayıs 2000 Belek / ANTALYA
 • Memede Bilateral İnvaziv Papiller Karsinom: Bir Olgu Sunumu
  Demirbağ RN, Şam AD, Kanber Y, Tarlacı A. Uludağ Onkoloji Sempozyumu , Meme                    
  Kanserleri 17 – 19 Kasım 2000 BURSA
 • Cathepsin D expression in colorectal adenocarcinomas and adenomas.
  Kanber Y, Demirbağ RN, Sam AD, Aydın N.
  18th European Congress of Pathology September 8 – 13, 2001 Berlin/ GERMANY
 • Kafa Tabanı Yerleşimli Anevrizmal Kemik Kisti, Olgu Sunumu.
  Tarlacı A, Kaya H, Demirbağ RN, Kotil K.
  1. Tıp Günleri ( Onkoloji ), Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 7-9 Kasım 2001 İSTANBUL
 • MemeninTaşlı Yüzük Hücreli Karsinomu (Olgu Sunumu)
  Demirbağ RN, Fener NA, Şam AD, Tarlacı A.
  1. Tıp Günleri ( Onkoloji ), Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7-9 Kasım 2001 İSTANBUL
 • Primer Kemik Yerleşimli Kist Hidatik Olgusu.
  Tarlacı A, Şam A, Demirbağ RN, Batur Ş. 
  XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri. 15 – 19 Ekim 2002 Pamukkale
 • Meme Kanserinde Sarkoid Benzeri Stromal Reaksiyon.
  Kanber Y, Şam A, Tarlacı A, Demirbağ RN, Batur Ş.  
  XVI. Ulusal Patoloji Kongresi 29 – 31 Mayıs 2003 KONYA
 • Şam A, Kanber Y, Demirbağ RN, Batur Ş, Aydın N.
  Kolorektal Adenokarsinom ve Adenomlarda Ki67 Ekspresyonu ve Prognozla İlişkisi.               
  XVI. Ulusal Patoloji Kongresi. Konya 29 – 31 Mayıs 2003
 • Demirbağ RN, Batur Ş, Bilgili M, Tarlacı A, Ersözlü T. Larinks Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Fas, Fas Ligand ve Ki67 Ekspresyonunun Klinikopatolojik Parametrelele Karşılaştırılması. XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu. Gaziantep, 1 – 6 Ekim 2004
 • Demirbağ RN, Ton Ö, Tarlacı A, Batur Ş, Oran G, Ünüvar Y. Gastrointestinal Sistemde Senkronöz Stromal ve Epitelial Tümör (Olgu Sunumu). XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu. Gaziantep, 1 – 6 Ekim 2004
 • Demirbağ RN, Ton Ö, Tarlacı A, Batur Ş, Oran G, Ünüvar Y. Spermatik Kordon Yerleşimli Malign Fibröz Histiositom. XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu. Gaziantep, 1 – 6 Ekim 2004
 • Tarlaci A, Demirbag RN, Ton O, Batur S, Kanber Y. Pheochromocytoma associated with neurofibromatosis type I (case report). XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, İstanbul, 26 – 30 Mayıs 2005.
 • Tarlaci A, Demirbag RN, Batur S, Kanber Y, Sam AD. Solid pseudopapillary tumor of pancreas: a  case report. XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, İstanbul, 26 – 30 Mayıs 2005.
 • Demirbag RN, Batur S, Kanber Y, Sam AD, Kocakusak A. Pneumotosis cystoides intestinalis: a  case report. XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, İstanbul, 26 – 30 Mayıs 2005.
 • Kocakuşak A, Yücel A. F., Tarlacı A, Demirbağ N, Gürbüzel M. İntratorasik tiroglossal duktus kisti. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya, 24-28 Mayıs 2006
 • Kocakuşak A, Yücel A. F., Arıkan S, Ton Ö, Demirbağ N, Barut G. Özefagus kanserini taklit eden primer mediastinel tüberküloz lenfadenite bağlı disfaji. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya, 24-28 Mayıs 2006
 • Yücel A. F., Kocakuşak A, Arıkan S, Demirbağ N, Tarlacı A, Batur Ş. İnce barsakta pleomorfik karsinom. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya, 24-28 Mayıs 2006
 • Ovarian mucinous cystadenocarcinoma with mural nodule. Demirbag N, Oran G, Göksedef Ç. P, Batmaz G. 21st European Congress of Pathology. September 08-13, 2007, İstanbul
 • Lipoma of the colon. Batur Ş, Demirbag N, Odabaş Ö, Öztürk B. 17. Ulusal Patoloji Kongresi, 08-13, 2007, İstanbul
 • Gastric lipoma: case report. Batur Ş, Demirbag N, Kanber Y. 17. 17. Ulusal Patoloji Kongresi, 08-13, 2007, İstanbul
 • Mature cystic teratoma in the anterior mediasten: case report. Batur Ş, Demirbağ N, Sayar A, Metin M. 17. Ulusal Patoloji Kongresi, 08-13, 2007, İstanbul
 • Schwannoma like leiomyoma:case report. Batur Ş, Demirbag N, Sözen T. 17. Ulusal Patoloji Kongresi, 08-13, 2007, İstanbul
 • İnvasive cribriform carcinoma of the breast: case report. Demirbag N, Batur Ş, Pergel A, Nuri M MK. 17. Ulusal Patoloji Kongresi, 08-13, 2007, İstanbul
 • Yucel AF, Pergel A, Hut A, Kocakuşak A, Demirbag N, Batur Ş, Arıkan S. A rare cause of massive upper gastrointestinal hemorraghage: Gastric lipoma.Hepato-Gastroenterology 55 Supplement 1(2008)
 • Kocakuşak A, Karşıdağ T, Akıncı M, Arıkan S, Demirbag N, Batur Ş, Yücel AF, Hut A, Koyuncu A, Karayağız H. Squamous cell carcinoma caused by anal condyloma in a giant Buscka-Lowentstein tumor. Hepato-Gastroenterology 55 Supplement 1(2008)
 • Yücel AF, Kocakuşak A, Sunar H,  Pergel A, Karşıdağ T, Demirbag N, Tarlacı A, Altın S, Batur Ş, Arıkan S, Hut A, Koyuncu A, Yaşar Anıl, Karayağız H. Nonfunctıonal and giant adrenocortical carcinoma. Hepato-Gastroenterology 55 Supplement 1(2008)
 • Akıncı M, Kocakuşak A, Hut A, Karşıdağ T, Tüzün İS, Yücal AF, Şentürk OO, Karayağız A,H, Demirbağ N, Koyuncu A. Agresif primer meme lenfoması tedavi esnasında progresyon göstermektedir. Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008, Antalya
 • Yücel AF, Pergel A, Aydın İ, Yıldırım D, Mounla M, Demirbağ N, Şahin A: Safra kesesinin nadir görülen ve laparoskopik olarak tedavi edilebilen beniğn lezyonu: Safra kesesi adenomyomu. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009 Antalya
 • Demirbağ RN, Saygı G, Ak A. Renal müsinöz tübüler ve iğsi hücreli karsinom: Olgu sunumu. 19. Ulusal Patoloji Kongresi 7-11 Ekim 2009 Girne- Kıbrıs


BİLİMSEL ATIFLAR

 • Ruangsin S, Tanutit P, Mitarnun W. Endometrioma of the abdominal wall: a case report. Songkia Med J. 2007; 4: 333-335
 • Aoki T, campaner AB, Riberio PAAG et al. Dermatofibrosarcoma protuberens em regiao inguinal: relato de caso. Rev Bras Ginecol 2007; 29 (3): 153-7
 • Jamadar DA, Jacobson JA, Morag Y et al. Characteristic locations of inguinal region and anterior abdominal wall hernias: Sonographic appearances and identification of clinical pitfalls. AJR:188 May 2007: 1356-7
 • Huff, Tamara N BS, Geiger Xochiquetzal J, Duffy Gavan P, O’connor Mary I. Endometrioma of the abdominal wall. Clinical orthopaedics and related research. 2007: 463:221-224SUNDUĞU SEMİNER VE KONFERANSLAR

 • Malign Tümörlerin Tanısında İmmünhistokimya Yöntemi, 1995 – 1996 Haseki Hastanesi Eğitim Seminerleri
 • Moleküler Düzeyde Kanser 1997 - 1998 Haseki Hastanesi Eğitim Seminerleri
 • İmmün Sistem Hastalıkları 1998 – 1999 Haseki Hastanesi Eğitim Seminerleri
 • Meme Karsinomunun Patogenezinde Ki-67 ve p53, Genel Cerrahi Kliniği
 • Yumuşak Doku Tümörlerinin Tanısında İmmünhistokimya, Ortopedi Kliniği
 • İmmünhistokimya Tekniği, Patoloji Bölümü
 • Onkogen ve Tümör Süpresör Genler, Patoloji Bölümü
 • İmmün Sistem Hastalıkları, Patoloji Bölümü
 • Helikobacter Pylori Gastriti, Türk Patoloji Derneği 2000 – 2001 Akademik Yılı Bilimsel Etkinlikler Programı 30 Mart 2001


YÖNETTİĞİ TEZLER

 • İnvaziv Meme Kanserlerinde KatepsinD ve Anjiogenezin İmünhistokimya Yöntemi ile Değerlendirilmesi  (Patoloji Uzmanlık Tezi, 2000 – Dr. Yonca Kanber)
 • Perfore Peptik Ülserlerde Helikobakter Pylori Varlığı ve Yoğunluğu (Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi, 2001 – Dr. Fatma Aydın)
 • Helikobakter Pylori Etkisi ile Oluşan Multifokal Atrofik Gastrit ve Diffüz Antral Gastrit Olgularında Hücre Proliferasyon Oranlarının PCNA Antikoru ile Karşılaştırılması  (Patoloji Uzmanlık Tezi, 2002 – Dr. Hasan Kaya )
 • Hormonal Kontraseptif Metod ve Rahim İçi Araç Kullanan Kadınlarda Servikovaginal
 • Smear Değerlendirilmesi (Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi, 2002 – Dr. Gönül Hitay)
 • Larinks Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Fas, Fas Ligand Ekspresyonu ve Prognozla İlişkisi  (Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlık Tezi, 2004 – Dr. Tolga Ersözlü)
 • Larinks Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Fas, Fas Ligand, Ki67 Ekspresyonu ve Prognozla İlişkisi (Patoloji Uzmanlık Tezi, 2004 – Dr. Şebnem Batur)
 • Servikal intraepitelial neoplazilerin ayırıcı tanısında p16 ekspresyonu (Patoloji Uzmanlık Tezi, 2007- Dr. Gülbin Özuyar Oran)
 • Endometrial hiperplazi ve karsinomlarında PTEN ekspresyonu (Patoloji Uzmanlık Tezi, 2007- Dr. Sedat Altun)