1- Koagulasyon nekrozunun gelişmesinde aşağıdaki hücre içi olaylardan hangisi rol oynar?
a) Karyoliz
b) Karyoreksiz
c) RNA kaybı
d) Glikojen kaybı
e) Proteinlerin denaturasyonu

Yanıt: E
Koagulasyon nekrozunun mekanizması protein denaturasyonudur. Hipoksi ile zedelenen hücrelerde anaerobik glikoliz başlar. Bunun sonucunda hücrelerde laktik asid birikir ve pH düşer.  Lizozomal enzimlerde denatüre olur ve otoliz durur. Bu yüzden hücreler tamamen ortadan kaybolmaz ve nekroz odağında hücre hayalleri bir süre daha görülebilir. Zamanla ortama gelen fagositik hücreler, bu kalıntıları temizler.

2- P-selektinler, aşağıdaki lökosit hareketlerinden hangisinde rol oynar? 
a) Marjinasyon
b) Adezyon
c) Yuvarlanma
d) Diapedez
e) Kemotaksis

Yanıt: C
Endotel ve lökosit adezyon molekül çiftleri :

Endotelial molekül

Lökosit molekülü

Major görevi

P-Selektin

Sialil-Lewis X- modifiye proteinleri

Yuvarlanma (nötrofil, monosit, lenfosit)

GlyCam-1, CD34

L-selektin

Lökositlerin venül endoteline tutunarak lenf noduna girmesi, yuvarlanma

E-selektin

Sialil-Lewis X- modifiye proteinleri

Yuvarlanma ve adezyon (nötrofil, monosit, T lenfositi)

VCAM-1 (Ig ailesi)

VLA-4 integrin

Adezyon (eozinofil, monosit, lenfosit)

ICAM-1(Ig ailesi)

CD11/CD18 integrinler (LFA-1, Mac-1)

Adezyon, arrest, transmigrasyon (bütün lökositler)

CD31 (PECAM-1) Ig

CD31

 Lökositlerin endotelden geçişi

ICAM-1, interselüler, adezyon molekülü 1; PECAM-1, platelet endotelial hücre adezyon molekülü 1; VCAM-1, vasküler hücre adezyon molekülü1

3- Yüzeyinde immünglobülin genleri içeren ve immünglobülin üreten hücre aşağıdakilerden hangisidir?
a) CD4+ T lenfositi
b) Plazma hücresi
c) CD8+ T lenfositi
d) Makrofaj 
e) NK hücresi

Yanıt: B
B lenfositinden köken alan plazma hücrelerinin görevi antikor üretimidir. B lenfositlerinin yüzeyinde immünglobülin gen ürünleri bulunur ve bunların belirlenmesi hücre tipinin tayininde kullanılır.

4- Aşağıdaki pigmentlerden hangisi tirozin oksidasyonu sonucunda oluşur?
a) Hematin
b) Bilirübin
c) Melanin
d) Hemosiderin
e) Hemoglobin

Yanıt: C
Tirozin oksidasyonu sonucunda melanin pigmenti oluşur. Tirozinaz eksikliğinde albinizm; lokalize melanosit kaybında ise vitiligo gelişir.

5- Aşağıdaki tümörlerden hangisi epitel hücrelerinden köken alır?
a) Leiomyom
b) Hemanjiom
c) Kondrom
d) Kistadenom
e) Astrositom

Yanıt: D
Epitel hücreleri ile döşeli kistik yapıdaki tümörlere kistadenom denir. Epitelin tipine göre seröz yada müsinöz olabilir. Müsinöz kistadenomlar over yanı sıra appendiksde de yerleşebilir.

1- Koagulasyon nekrozunun gelişmesinde aşağıdaki hücre içi olaylardan hangisi rol oynar?
a) Karyoliz
b) Karyoreksiz
c) RNA kaybı
d) Glikojen kaybı
e) Proteinlerin denaturasyonu

Yanıt: E
Koagulasyon nekrozunun mekanizması protein denaturasyonudur. Hipoksi ile zedelenen hücrelerde anaerobik glikoliz başlar. Bunun sonucunda hücrelerde laktik asid birikir ve pH düşer.  Lizozomal enzimlerde denatüre olur ve otoliz durur. Bu yüzden hücreler tamamen ortadan kaybolmaz ve nekroz odağında hücre hayalleri bir süre daha görülebilir. Zamanla ortama gelen fagositik hücreler, bu kalıntıları temizler.

2- P-selektinler, aşağıdaki lökosit hareketlerinden hangisinde rol oynar? 
a) Marjinasyon
b) Adezyon
c) Yuvarlanma
d) Diapedez
e) Kemotaksis

Yanıt: C
Endotel ve lökosit adezyon molekül çiftleri :

Endotelial molekül

Lökosit molekülü

Major görevi

P-Selektin

Sialil-Lewis X- modifiye proteinleri

Yuvarlanma (nötrofil, monosit, lenfosit)

GlyCam-1, CD34

L-selektin

Lökositlerin venül endoteline tutunarak lenf noduna girmesi, yuvarlanma

E-selektin

Sialil-Lewis X- modifiye proteinleri

Yuvarlanma ve adezyon (nötrofil, monosit, T lenfositi)

VCAM-1 (Ig ailesi)

VLA-4 integrin

Adezyon (eozinofil, monosit, lenfosit)

ICAM-1(Ig ailesi)

CD11/CD18 integrinler (LFA-1, Mac-1)

Adezyon, arrest, transmigrasyon (bütün lökositler)

CD31 (PECAM-1) Ig

CD31

 Lökositlerin endotelden geçişi

ICAM-1, interselüler, adezyon molekülü 1; PECAM-1, platelet endotelial hücre adezyon molekülü 1; VCAM-1, vasküler hücre adezyon molekülü1

3- Yüzeyinde immünglobülin genleri içeren ve immünglobülin üreten hücre aşağıdakilerden hangisidir?
a) CD4+ T lenfositi
b) Plazma hücresi
c) CD8+ T lenfositi
d) Makrofaj 
e) NK hücresi

Yanıt: B
B lenfositinden köken alan plazma hücrelerinin görevi antikor üretimidir. B lenfositlerinin yüzeyinde immünglobülin gen ürünleri bulunur ve bunların belirlenmesi hücre tipinin tayininde kullanılır.

4- Aşağıdaki pigmentlerden hangisi tirozin oksidasyonu sonucunda oluşur?
a) Hematin
b) Bilirübin
c) Melanin
d) Hemosiderin
e) Hemoglobin

Yanıt: C
Tirozin oksidasyonu sonucunda melanin pigmenti oluşur. Tirozinaz eksikliğinde albinizm; lokalize melanosit kaybında ise vitiligo gelişir.

5- Aşağıdaki tümörlerden hangisi epitel hücrelerinden köken alır?
a) Leiomyom
b) Hemanjiom
c) Kondrom
d) Kistadenom
e) Astrositom

Yanıt: D
Epitel hücreleri ile döşeli kistik yapıdaki tümörlere kistadenom denir. Epitelin tipine göre seröz yada müsinöz olabilir. Müsinöz kistadenomlar over yanı sıra appendiksde de yerleşebilir.

Sayfa 2

6- Aşağıdaki kanserlerden hangisinde ailesel bir yatkınlık izlenmemiştir?
a) Meme kanseri
b) Over kanseri
c) Kolon kanseri
d) Mide kanseri
e) Retinoblastom

Yanıt: D
O gün için bu sorun cevabı D olarak verilsede, daha sonra (2005 yılı baskısında) ailesel mide kanseri olgularınında olduğu belirlendi.
BRCA-1 ve BRCA-2 gen mutasyonları ailesel meme ve over kanserlerine yol açabilir. Familial adenomatozis kolide kolon karsinomu; familial retinoblastomda ise ailesel retinoblastom riski yüksektir. Günümüzde E-cadherin gen mutasyonunun bazi ailesel mide kanseri olgularına yol açtığı bilinmektedir. 2003 yılı için bu yanıt D olabilir ama günümüzde buradaki şıkların hepsi doğrudur.

7- Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde splenomegali görülme olasılığı en düşüktür?
a) Hodgkin lenfoma
b) Orak hücreli anemi
c) Kronik lenfositik lösemi
d) Saçlı hücreli lösemi
e) Polisitemia vera

Yanıt: B
İleri Derecede Splenomegali (1000 gm üstü)
1.  Kronik Myeloproliferatif hastalık (KML, Myeloid metaplazi)
2.  KLL (daha az oranda)
3.  Hairy cell lösemi
4.  Sıtma
5.  Gaucher hastalığı
6.  Lenfomalar
7.  Primer dalak tümörleri (nadir)
Orta Derecede Splenomegali (500-1000 gm)
1.  Kronik konjestif splenomegali (portal hipertansiyon veya splenik ven obstrüksiyonu)
2.  Akut lösemi
3.  Herediter Sferositoz
4.  Talasemi mayor
5.  Otoimmun hemolitik anemi
6.  Amiloidoz
7.  Niemann-Pick hastalığı
8.  Langerhans hücreli histiositoz
9.  Kronik splenit (özellikle enfektif endokardit ile birlikte)
10.  Tüberküloz, sarkoidoz, tifo
11.  Metastatik karsinom veya sarkom
Hafif derecede Splenomegali  
( 500 gr. altında)
1.  Akut splenit
2.  Akut splenik konjesyon
3.  Enfeksiyöz mononükleoz
4.  Septisemi, SLE, intra-abdominal enfeksiyonlar gibi akut febril hastalıklar.


8- Ağız mukozasında gelişen aftöz ülser, aşağıdaki sistemik hastalıkların hangisinin bulgularından biridir?
a) Sarkoidoz
b) Tüberküloz
c) Behçet hastalığı
d) Sistemik sklero
e) Sistemik amiloidoz

Yanıt: C
Behçet hastalığı ağız ve genital bölgede ağrılı aftöz ülser ile karakterlidir. Yagın vaskülit tablosu oluşturabilir.

9- Aşağıdaki lezyonlardan hangisi metaplazi sonucunda oluşur?
a) Barrett özefagusu 
b) Özefagus laserasyonu
c) Peptik ülser
d) Meckel divertikülü
e) Cushing ülseri

Yanıt: A
METAPLAZİ :Olgun bir hücre tipinin genellikle daha dayanıklı, farklı bir olgun hücre tipine dönüşmesidir. Epitelial hücrelerde daha sıktır ve en sık kolumnar hücrelerin skuamöz hücrelere dönüşümü görülür. 

Skuamöz metaplazi : 
-Sigara içenlerde ve A vitamini eksikliğinde solunum sisteminde
-Serviks epitelinde inflamasyon ve irritasyona bağlı olarak
-Mesanede taş, kronik inflamasyon, Schistosomiazis
-Tükrük bezi,pankreas ve safra duktuslarında taş varlığı
Metaplazik hücrelerde displazi gelişirse skuamöz (yassı epitel) hücreli karsinom riski artar.

Glandüler metaplazi : En iyi örnek Barrett özefagusudur. Normalde özefagusu döşeyen skuamöz hücreler uzun süreli reflü sonucunda glandüler hücrelere dönüşür. Metaplazik glandüler hücrelerde displazi gelişirse özefagusda adenokarsinom riski artar.

Mezenşimal metaplazi : Nadir görülür. Daha çok lokal zedelenmeye yanıt olarak fibroblastlar kondroblast yada osteoblastlara dönüşerek kıkırdak ve kemik üretirler. Örnek: Myozitis ossifikans

Sayfa 3

10- Aşağıdakilerden hangisi diabetin geç komplikasyonlarından biri değildir?
a) Mikroanjiyopati
b) Periferik ateroskleroz
c) Diffüz glomerüloskleroz
d) Nöropati
e) Staz ülseri

Yanıt: E
Diabet tüm çaptaki damarları etkiler. Büyük arterlerde ateroskleroz, arteriollerde hyalen arteriyoloskleroz, küçük çaplı damarlarda ise bazal membran kalınlaşamsına bağlı mikroanjiyopati oluşturur. Böbrekde en sık diffüz glomerüloskleroz yapmakla birlikte %15-30 hastada yaptığı nodüler glomerüloskleroz (Kimmelsteil-Wilson) patognomiktir. Ayrıca pyelonefrit, papiller nekroz ve Armanni-Ebstein bulgusuna yol açar. Santral ve periferik sinir sisteminde nöropati oluşturur ama bu diabet için patognomik değildir. Staz ülseri diabet ile ilişkili değildir. Tromboflebit ile birlikteliği sıktır.
 
11- Aşağıdaki tümörlerden hangisi en sık 0-4 yaş arası çocuklarda görülür?
a) Kondrosarkom
b) Ewing tümörü
c) Kaposi sarkomu
d) Rabdomyosarkom
e) Osteosarkom

Yanıt: D
Çocukluk Çağı Tümörleri

0-4 yaş

5-9 yaş

10-14 yaş

Lösemi

Lösemi

Retinoblastom

Retinoblastom

Nöroblastom

Nöroblastom

Wilms tümörü

Hepatoblastom

Hepatokarsinom

Hepatokarsinom

Yumuşak doku sarkomları

(Rabdomyosarkom)

Yumuşak doku sarkomları

Yumuşak doku sarkomları

Teratom

Santral sinir sistemi tümörleri

Santral sinir sistemi tümörleri

1.   Juvenil astrositom

2.   Medulloblastom

3.   Ependimom

Ewing tümörü

Lenfoma

Osteojenik sarkom

Tiroid karsinomu

Hodgkın hastalığı

12- Aşağıdaki tümörlerden hangisinde sağkalım diğerlerinden daha uzundur?
a) Oligodendrogliom
b) Ependimom
c) Pilositik astrositom
d) Medulloblastom
e) Fibriler astrositom

Yanıt: C
Santral sinir sistemi tümörlerinde en önemli prognoz faktörü grade (derece) ve lokalizasyondur. Pilositik astrositom (WHO grade I) düşük dereceli ve serebellum lokalizasyonunda çok iyi prognozludur. Fibriler (diffüz) astrositom, oligodendrogliom ve ependimom WHO grade II; medülloblastom ise WHO grade IV (en kötü prognoz) tümörlerdir.

13- Bronş ve bronşiollerin iltihabı veya anormal dilatasyonu ile oluşan, bol miktarda ve kötü kokulu pürülan balgam, ateş ve öksürük ile karakterli akciğer hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Amfizem
b) Astım
c) Kronik bronşit
d) Sarkoidoz
e) Bronşiektazi

Yanıt: E
Bronşiektazi: Kronik nekrotizan enfeksiyon sonucunda kas ve elastik doku zedelenmesi ile bronş ve bronşiol duvarlarında kalıcı dilatasyonun gelişmesidir. En sık nedenleri:
• Obstrüksiyon: Tümörler, yabancı cisim, nadiren mukus tıkaçları ile lokalize formu 
• Konjenital ve herediter durumlar: Kistik fibrozis, immunglobulin yetmezlikleri, Kartegener sendromu, pirimer silier diskenezi
• Nekrotizan veya süpüratif pnömoni:  Tbc, S.aureus, H. İnfluenzae, pseudomonas gibi bakteriler, virüsler ve aspergillus gibi mantar enfeksiyonları
• Diğerleri: SLE, RA, inflamatuar barsak hastalıkları, transplantasyon sonrası
Morfoloji: Özellikle bilateral akciğer alt loblarda sıktır. En ağır tutulum distal bronş ve bronşiollerdedir. Hava yolları normalin 4 katı çapa ulaşabilir. Dilatasyonlar silindirik, fuziform yada sakküler yapıda olabilir. Bronşioller plevra altına kadar izlenebilir (Normalde plevradan 2-3 cm. önce görülemez hale gelir). Tam gelişmiş olgularda bronş ve bronşiol duvarlarında akut ve kronik inflamasyon, epitel deskuamasyonu ve ülserasyon izlenir. Kronik olgularda fibrozis gelişir. Bazen nekroz bronş ve bronşiol duvarlarını zedeleyerek akciğer apsesi oluşturabilir. Kültürde karışık mikroorganizmalar ürer. Çomak parmak, hipoksemi, hiperkapni, pulmoner hipertansiyon ve nadiren kor pulmonale gelişebilir. Daha az olarak metastatik beyin apsesi, amiloidoz gelişir.

14- Gemi endüstrisi gibi asbeste maruz kalan işlerde çalışan işçilerde, aşağıdaki tümörlerden hangisinin görülme olasılığı en yüksektir?
a) Non-Hodgkin lenfoma
b) Maliğn mezoteliyoma
c) Larinks kanseri
d) Sinonazal karsinom
e) Mesane kanseri

Çalışma Ortamındaki Karsinojenler

Etken

Kanser tipi

Kullanım alanı

Arsenik

Akciğer, cilt, hemanjiosarkom

Metal eritme ürünü, elektrikli aletler, ilaçlar, herbisid ve fungusidler

Asbest

Akciğer ca, mezotelioma, GİS tm (özefagus, mide, kalın barsak)

Ateşe dayanıklı kumaşlar, döşeme ve duvar kağıtları, eskiden gemi yapımı

Benzen

Lösemi, Hodgkin lenfoma

Lamba yağları, baskı, boya, kuru temizleme, yapıştırıcı, deterjanlar

Berilyum

Akciğer

Yakıt ve uzay araçları, nükleer reaktörler

Kadmiyum

Prostat

Sarı pigment, fosfor, piller, metal kaplama

Krom

Akciğer

Metaller, boyalar, pigment ve koruyucular

Etilen oksid

Lösemi

Meyve ve kuruyemişlerin olgunlaştırılması, roketin fırlatılması, kimyasal sentez, gıda ve tekstilde ilaçlama, sterilizanlar

Nikel

Burun, akciğer

Nikel kaplama, seramik ve pil ürünleri

Radon

Akciğer

Uranyum içeren minerallerin çürümesi, madenler

Vinil klorid

Anjiosarkom, karaciğer

Dondurucu, plastikler için yapıştırıcı; eskiden aerosollerde bulunurdu,

Yanıt: B

15- Aşağıdaki böbrek kistlerinden hangisinde, böbrek boyutları normalden küçüktür?
a) Çocukluk çağı polikistik böbrek hastalığı
b) Kistik displazi
c) Basit kistler
d) Erişkin tipi polikistik böbrek hastalığı
e) Üremik medüller kistik hastalık

Yanıt: E

                                                             BÖBREK KİSTLERİ TABLOSU

Geçiş Tipi

Patolojik Bulgular

Klinik Bulgu ve

Komplikasyonlar

Sonuç

Erişkin polikistik böbrek hastalığı

 OD

Büyük multikistik böbrekler, karaciğer kistleri, berry anevrizması

Hematüri, ağrı,üriner enf., böbrek taşları, HT

40-60 yaş

civarı KBY

Çocukluk çağı polikistik böbrek hastalığı

OR 

Doğuştan büyük kistik böbrekler

Hepatik fibrozis

Bebeklik veya çocuklukta ölüm

Medüller süngerimsi böbrek

-----

Ürografide medüller kistler

Hematüri,üriner enfeksiyonlar, taş

Beniğn

Familial jüvenil

Nefronofitizis

OR 

Kortikomedüller kist, küçülmüş böbrekler

Tuz kaybı, poliüri, anemi, gelişme geriliği

Çocuklukta başlayan BY

Erişkin başlangıçlı

Medüller kistik hastalık

OD 

Kortikomedüller kist, küçülmüş böbrekler

Tuz kaybı, poliüri,

Erişkinde başlayan KBY

Basit kistler

------

Tek yada çok sayıda kistler, normal büyüklükte böbrekler

Mikroskobik hematüri

Beniğn

Edinsel renal kistik

Hastalık

--------

Son dönem böbrek hast.'da

kistik dejenerasyon

Hemoraji, eritrositoz

 Neoplazi

Dialize bağlı

 
      

Sayfa 4

16- Çocuklarda hematojen osteomyelit en sık kemiğin hangi bölgesine yerleşir?
a) Metafiz
b) Diyafiz
c) Epifiz
d) Eklem kıkırdağı
e) Subperiostal bölge

Yanıt: A
Pyojenik osteomyelit: Çoğu olguda hematojen yayılım  ile enfeksiyon oluşur. En sık etken Staphylococcus aureustur. Pnömokok ve gram negatif basillerde osteomyelit yapar. Yenidoğanda E.coli ve B grubu streptokoklar, orak hücreli anemi hastalarında Salmonella etken olabilir. Travma sonrası mikst bakteriel enfeksiyonlar görülür. Çocuklarda metafizde; erişkinlerde herhangi bir yerde yerleşebilir.

17- Servikal in situ karsinomun kesin tanısı aşağıdakilerden hangisi ile konur?
a) Schiller testi
b) Pap smear
c) İğne aspirasyon
d) Biyopsi
e) HPV DNA testi

Yanıt: D
Displazi ve maliğnite için en kesin tanı yöntemi biopsidir. Pap smear ile displazik hücreler görülse bile, sitolojik bulguların kesinleştirilmesi ve invazyonun ekarte edilmesi için biopsi ve histopatolojik inceleme yapılması gerekir.

18- Aşağıdaki over tümörlerinden hangisi radyoterapiye en duyarlıdır?
a) Koryokarsinom
b) Granüloza-teka hücreli tümör
c) Disgerminom
d) Brenner tümörü
e) Struma ovarii

Yanıt: C
Disgerminom: Testisteki seminom karşılığıdır. Over kanserlerinin %2’si, malign germ hücre tümörlerinin yarısını oluşturur (kadında en sık maliğn germ hücre tümörü) %75’i 2.-3. on yılda görülür. %80-90 tek taraflı solid kitle yapar. Tümü malign olmakla birlikte 1/3 olgu agresiftir. Kapsülü aşmamış olanlar iyi prognozludur. Radyosensitif tümörlerdir. Ortalama sağkalım %80’i aşar. Histolojisi seminom ile aynıdır.

19- Deri altı yumuşak dokuda en sık görülen tümör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anjiyom
b) Fibrom
c) Hidradenom
d) Lipom
e) Schwannom

Yanıt: D
Erişkinde, yumuşak dokuda en sık görülen tümör lipomdur. Olgun yağ dokusu hücrelerinden oluşan beniğn tümördür. Yüzeyel yerleşinli, küçük çaplı olup basit eksizyonu yeterlidir. Çocukta en sık görülen yumuşak doku tümörü ise hemanjiomdur.

20- Aşağıdakilerden hangisi maliğn melanom prognozunda en önemli faktördür?
a) Pigmentasyon dercesi
b) Tümörün derinliği
c) Pleomorfizmin derecesi
d) İnflamasyonun miktarı
e) Tümörün damarlanması

Yanıt: B
En önemli prognoz faktörü invazyon derinliği (vertikal yayılımın derecesi) dir.
Maliğn melanomda prognoz için önemli olanlar:  
• mm ile ölçülen invazyon derinliği, 
• milimetre başına düşen mitoz sayısı,
• yüzeyel (radial) büyüme alanlarında immün yanıt (regresyon)
• derin (vertikal bölgede) tümörü infiltre eden lenfositler (TIL) 
• cinsiyet  
• yerleşim (gövde yada ekstremite)

İyi prognoz bulguları: 1.7 mm.den az invazyon derinliği, mitozun az olması, belirgin TIL, regresyonun olmaması, kadın olması, ekstremite cildinde yerleşim.. Ayrıca ülserasyon ve tümör kalınlığıda önemlidir. Erken tanı ve yeterli biçimde çıkarılması, sistemik yayılımı engelleyebilir.