(Cevap Anahtarı Son Sayfa altındadır)

1)      Hangisi anoksi sonucu hücrelerde oluşan geri dönüşümlü değişiklik değildir?
a)      Oksidatif fosforilizasyon bozukluğu
b)      ATP azalması
c)      Sellüler pH azalması
d)      Anaerobik glikoliz ve glikojenolizin engellenmesi
e)      Hücre içi Na+ artışı, K+azalması


2)      CCI4 etkisi ile karaciğerde oluşan zedelenmede hangi mekanizma rol oynamaz?
a)      Lipid peroksidasyonu
b)      Ribozomların dağılması
c)      Hücre içi lipid azalması
d)      Kalsiyumun hücre içine girmesi
e)      Mitokondri hasarı

3)      Tip III aşırı duyarlılık reaksiyonunda hangi nekroz tipi görülür?
a)      Apoptoz
b)      Kazeifikasyon nekrozu
c)      Koagulasyon nekrozu
d)      Yağ nekrozu
e)      Fibrinoid nekrozu

4)      Gebelikte oluşan meme değişikliklerinde baskın olan adaptasyon mekanizması hangisidir?
a)      Hipertrofi
b)      Hiperplazi
c)      Atrofi
d)      Hipoplazi
e)      Metaplazi

5)      Tek taraflı böbrek agenezisi hangisine örnektir?
a)      Hipertrofi
b)      Hiperplazi
c)      Atrofi
d)      Hipoplazi
e)      Aplazi

6)      Akut inflamasyonda ilk 3 günde baskın olan hücre tipi hangisidir?
a)      Nötrofil
b)      Eozinofil
c)      Bazofil
d)      Lenfosit
e)      Monosit

7)      Patolojik neden ve biriken madde ile ilgili hangi eşleştirme doğru değildir?
a)      CCI4 zehirlenmesi → yağ
b)      Hemolitik anemi→ bilirubin
c)      Hemokromatozis → hemosiderin
d)      Vitiligo → melanin
e)      Atrofi → lipofuskin

8)      Hangisi geri dönüşümlü zedelenme bulgusudur?
a)      Karyoreksis
b)      Piknoz
c)      Karyolizis
d)      Steatoz
e)      Koagulatif nekroz

9)      Bazofil ve mast hücre degranulasyonu yapmayan hangisidir?
a)      PAF
b)      Kompleman komponentleri
c)      IgE
d)      Kodein
e)      Aşırı soğuk

10)  Hangi eşleştirme doğru değildir?
a)      Langhans hücresi → multinükleer dev hücre
b)      Fistül → anormal bir bağlantı
c)      Apse → nötrofil ve nekrotik debris
d)      Granülasyon dokusu → epitelioid makrofojlar
e)      Langerhans hücresi → antijen tanıtıcı hücre

 (Cevap Anahtarı Son Sayfa altındadır)

1)      Hangisi anoksi sonucu hücrelerde oluşan geri dönüşümlü değişiklik değildir?
a)      Oksidatif fosforilizasyon bozukluğu
b)      ATP azalması
c)      Sellüler pH azalması
d)      Anaerobik glikoliz ve glikojenolizin engellenmesi
e)      Hücre içi Na+ artışı, K+azalması


2)      CCI4 etkisi ile karaciğerde oluşan zedelenmede hangi mekanizma rol oynamaz?
a)      Lipid peroksidasyonu
b)      Ribozomların dağılması
c)      Hücre içi lipid azalması
d)      Kalsiyumun hücre içine girmesi
e)      Mitokondri hasarı

3)      Tip III aşırı duyarlılık reaksiyonunda hangi nekroz tipi görülür?
a)      Apoptoz
b)      Kazeifikasyon nekrozu
c)      Koagulasyon nekrozu
d)      Yağ nekrozu
e)      Fibrinoid nekrozu

4)      Gebelikte oluşan meme değişikliklerinde baskın olan adaptasyon mekanizması hangisidir?
a)      Hipertrofi
b)      Hiperplazi
c)      Atrofi
d)      Hipoplazi
e)      Metaplazi

5)      Tek taraflı böbrek agenezisi hangisine örnektir?
a)      Hipertrofi
b)      Hiperplazi
c)      Atrofi
d)      Hipoplazi
e)      Aplazi

6)      Akut inflamasyonda ilk 3 günde baskın olan hücre tipi hangisidir?
a)      Nötrofil
b)      Eozinofil
c)      Bazofil
d)      Lenfosit
e)      Monosit

7)      Patolojik neden ve biriken madde ile ilgili hangi eşleştirme doğru değildir?
a)      CCI4 zehirlenmesi → yağ
b)      Hemolitik anemi→ bilirubin
c)      Hemokromatozis → hemosiderin
d)      Vitiligo → melanin
e)      Atrofi → lipofuskin

8)      Hangisi geri dönüşümlü zedelenme bulgusudur?
a)      Karyoreksis
b)      Piknoz
c)      Karyolizis
d)      Steatoz
e)      Koagulatif nekroz

9)      Bazofil ve mast hücre degranulasyonu yapmayan hangisidir?
a)      PAF
b)      Kompleman komponentleri
c)      IgE
d)      Kodein
e)      Aşırı soğuk

10)  Hangi eşleştirme doğru değildir?
a)      Langhans hücresi → multinükleer dev hücre
b)      Fistül → anormal bir bağlantı
c)      Apse → nötrofil ve nekrotik debris
d)      Granülasyon dokusu → epitelioid makrofojlar
e)      Langerhans hücresi → antijen tanıtıcı hücre

Sayfa 2

11)    Hangisinde multinükleer dev hücreler karakteristik değildir?
a)      Blastomikoz
b)      Kedi tırmığı hastalığı
c)      Lepra
d)      Streptokokkus pnomonia enfeksiyonu
e)      Sarkoidoz

12)    Hangisi kalıcı hücredir?
a)      Epidermal hücre
b)      Hepatosit
c)      İntestinal mukoza hücresi
d)      Çizgili kas hücresi
e)      Sarkoidoz

13)    Hangisinin trombüs oluşumunu engelleyici (antitrombotik) özelliği yoktur?
a)      PGI2
b)      Heparan sülfat
c)      ADP
d)      Protein – C
e)      Trombomodulin

14)  TxA2 hangisinin karakteristik ürünüdür?
a)     Endotel hücresi
b)     Mast hücresi ve bazofiller
c)     Nötrofil
d)     Trombosit
e)     Makrofaj

15)   Hangisi uygun nedeni ile eşleştirilmemiştir?
a)      Akciğerde kronik pasif konjesyon →  Mitral kapak obstrüksiyonu
b)      Karaciğerde kronik pasif konjesyon → Sağ kalp yetmezliği
c)      Kalp hatası hücreleri → Sol kalp yetmezliği
d)      Aktif hiperemi → Akut inflamasyon
e)      Soluk enfarktüs → Çift kan dolaşımı

16)    Hangi organ soluk enfarktüs için karakteristiktir?
a)      Karaciğer
b)      Dalak
c)      Akciğer
d)      Barsak
e)      Testiste venöz tıkanıklık

17) Hangisi trombüs oluşumu ve stabilizasyonuna yol açmaz?
a)      ADP
b)      Trombin
c)      TxA2
d)      Prostasiklin
e)      Fibrin

18)  Vasküler zedelenme alanına tormbosit adhezyonunu sağlayan hangisidir?
a)      HMW-K (yüksek moleküler ağırlıklı kininojen)
b)      PDGF (trombosit türevi büyüme faktörü)
c)      Trombomodulin
d)      Trombosit yüzey glikoprotein reseptörleri
e)      ADP

19)      Akut enflamasyonda mediyatörlerden hangisi önceden depolanmış halde bulunur?
a)      Histamin
b)      PG D2
c)      C5a
d)      Bradikinin
e)      LTB – 4

20)      Trepanoma pallidum enfeksiyonunda ön planda olan hücre hangisidir?
a)      Eozinofil
b)      Makrofaj
c)      Nötrofil
d)      Plazma hücresi
e)      Lenfosit

Sayfa 3

21)  Kronik bir inflamasyon olduğu halde nötrofillerin görülebildiği durum hangisidir?
a)      Tbc
b)      Lepra
c)      Sifilis
d)      Kronik osteomyelit
e)      Histoplazmozis

22)    Hangi durumda lenfositler ön plandadır?
a)      A. Appandisit
b)      Streptokoksik pnomoni
c)      Apse
d)      Enfeksiyoz mononükleoz
e)      Schistosomiazis

23) Fibrinoid nekroz aşağıdakilerden hangisinde görülür?
a)      İskemi
b)      Tbc
c)      SLE
d)      Blastomikoz
e)      A. Pankreatit

24) Hangisi plazma hücreleri içinde protein yapısında birikimidir?
a)      Russel cisimciği
b)      Mallory cisimciği
c)      Lipofusin
d)      İnklüzyon cisimciği
e)      Alfa – 1 antitripsin

25) Onkositomalarda değişikliğe uğramış olan hücre organeli hangisidir?
a)      Lizozom
b)      Nukleus
c)      Mitokondri
d)      Endoplazmik retikulum
e)      Peroksizom

26) Silialı hücrelerin apikal bölgesinde yerleşip silianın hareketinde rol oynayan organel hangisidir?
a)      Lizozom
b)      Nukleus
c)      Golgi
d)      Mitokondri
e)      Peroksizom

27) Bazal mambranın yapısında en çok bulunan glikozaminoglikan hangisidir?
a)      Laminin
b)      Fibronektin
c)      Heparan sülfat
d)      İntegrin
e)      Selektin

28) Rabdomyosarkomun diğer tümörlerden ayrımında hangi intermedier flaman yardımcı olur?
a)      Desmin
b)      Keratin
c)      Vimentin
d)      Nöroflaman
e)      GFAP

29) Trombüs oluşumunda rol almayan hangisidir?
a)      Subendotelial bağ dokusu
b)      Trombositler
c)      Pıhtılaşma sistemi
d)      ADP
e)      Lenfositler

30) Mononükleer fagositik sisteme ait olmayan hücre hangisidir?
a)      Osteoklast
b)      Langerhans hücresi
c)      Mikroglia hücresi
d)      Fibroblast
e)      Kupfer hücresi

Sayfa 4

31) Gamna – Gandy cisimcikleri hangi organda konjesyona bağlı olarak gelişir?
a)      Karaciğer
b)      Dalak
c)      Akciğer
d)      Pankreas
e)      Beyin

32) Hangisi ağır iskemik zedelenmenin karakteristiği olan hücre içi değişikliktir?
a)      Ca azalması
b)      pH’ın  düşmesi
c)      Na azalması
d)      ATP artışı
e)      Na – K pompası aktivitesinde artış

33)  Aşağıdaki hücrelerden hangisi başlıca dokularda bulunup, metakromatik granüller içerir?
a)      Makrofaj
b)      Mast hücresi
c)      Nötrofil
d)      Eozinofil
e)      Bazofil

34) Doku zedelenmesini takiben oluşan hipertrofik kollajenöz reaksiyona ne denir?
a)      Kallus
b)      Skatris
c)      Kontraktür
d)      Keloid
e)      Yapışıklık

35) Hangi hücre tipinde zedelenmeyi takiben regenerasyon oluşamaz?
a)      Hepatosit
b)      Kolon mukoza hücresi
c)      Endotel hücresi
d)      Myokard hücresi
e)      Kemik iliği myeloblastları

36) Granüllü endoplazmik retikulum hangi hücre tipinde daha fazla bulunur?
a)      Epidermis hücreleri
b)      Pankreas duktus hücreleri
c)      Plazma hücreleri
d)      Nötrofiller
e)      Nöron

37) Otofaji hangisinin karakteristiğidir?
a)      Atrofi
b)      Hipertrofi
c)      Aplazi
d)      Hiperplazi
e)      Metaplazi

38)  Skuamoz hücrelerin glandüler hücrelere dönüştüğü metaplazi hangi organda gerçekleşir?
a)      Akciğer 
b)      Mide
c)      Serviks
d)      Özofagus
e)      Epidermis

39)  İmmotil silia sendromunda defekt nerededir?
a)      Nuleus
b)      Mitokondri
c)      Golgi
d)      Nukleolus
e)      Hücre iskeleti

40) Hücreler arasında iyon transferini sağlayıp kalp kasının koordineli atımında rol alan, hücreler arası bağlantı hangisidir?
a)      Zonula okludens
b)      Zonula adherens
c)      Neksus
d)      Desmozom
e)      Hemidesmozom

Sayfa 5

41) Sterosilia hangi hücre tipinde bulunur?
a)      İnce barsak epiteli
b)      Böbrek tubul epiteli
c)      Spermatozoa
d)      Epididim hücreleri
e)      Safra kesesi epiteli

42)    Glikojen hangi boya ile gösterilir?
a)      Kongo red
b)      Alsian mavisi
c)      PAS
d)      Prusya mavisi
e)      Oil red O

43) Hangisinde distrofik  kalsifikasyon görülür?
a)      Addison hastalığı
b)      Sarkoidoz
c)      Hipertroidizm
d)      Aterom plakları
e)      Hiperparatroidizm

44) Hangisi fibroblast haricindeki  hücrelerde büyümeyi inhibe eder?
a)      TGF – alfa
b)      EGF
c)      Tirozin kinaz
d)      TGF – beta
e)      FGF

45)  Akut inflamasyonda ilk oluşan damar değişikliği hangisidir?
a)      Venüllerde vazokonstrüksiyon
b)      Arteriollerde vazokonstrüksiyon
c)      Venüllerde dilatasyon
d)      Arteriollerde dilatasyon
e)      Kapillerde  vazokonstrüksiyon

46) Kompleman bileşikleri akut enflamasyonda hangisine yol açmaz?
a)      Opsonizasyon
b)      Kemotaksis
c)      Vasküler permeabilite artışı
d)      Direkt hücre lizisi
e)      Ateş

47)  Akut inflamasyonda rol alan mediatörlerden hangisi daha önceden sentezlenmiş olup, hücre içinde depolanmış halde bulunur?
a)      NO
b)      PAF
c)      C5a
d)      LT B - 4
e)      Histamin

48) Aşağıdakilerden hangisi supuratif inflamasyona örnektir?
a)      Vezikül 
b)      P. ülser
c)      Follikülit
d)      Fibrinöz perikardit
e)      Bül

49)  Hücrelerde bazal membranı aşmamış polarite kaybı, şekil ve boyut farklılıkları, düzensiz matürasyon ve disorganizasyon ile karakterli değişiklik hangisidir?
a)      Metaplazi
b)      Displazi
c)      Hipeplazi
d)      Anaplazi
e)      Atrofi

50) Hangisi maliğn mezenşimal tümördür?
a)      Karsinom
b)      Hamartom
c)      Teratom
d)      Sarkom
e)      Koristom

Sayfa 6

51)  Mekel  divertikülünden hazırlanan kesitlerde bir alanda normal görünümde mide mukozası izlenmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a)      Adenom
b)      Hamartom
c)      Koristom
d)      Metastaz
e)      Papillom

52) Hücre kültüründe üretilen transforme hücrelerde bulunmayan özellik hangisidir?
a)      Adhezyon kaybı
b)      Artmış kontakt inhibisyon
c)      Kromozomal anaploidi
d)      Metastaz yeteneği
e)      Lokal invazyon yeteneği

53) Hangi virüs ile neden olduğu karsinomun eşleştirmesi yanlıştır?
a)      HTLV – 1 → T hücreli lösemi /lenfoma
b)      HPV → genital kondilom
c)      EBV → serviks karsinomu
d)      HBV → hepatosellüler karsinom
e)      HCV → hepatosellüler karsinom

54) Maliğn tümörlerde en önemli prognoz kriteri hangisidir?
a)      Anormal mitozlar
b)      Diferansiasyon derecesi
c)      Yayılım derecesi
d)      Nukleolus varlığı
e)      Pleomorfizm

55)    Hipofiz veya adrenal lezyonu bulunmadan hiperkortizolizmin bulunması ön planda aşağıdakilerden hangisini düşündürür?
a)      Serviksin yassı epitel karsinomu
b)      Akciğer adenokarsinomu
c)      Hepatosellüler karsinom
d)      Akciğer küçük hücreli karsinom
e)      Renal hücreli karsinom

56)  Aşağıdakilerden hangisi dokuda büyüme oluşturmaz?
a)      Hipertrofi
b)      Hiperplazi
c)      İnflamasyon 
d)      Neoplazi
e)      Metaplazi

57)  Aşağıdakilerden hangisinde karsinom riski en yüksektir?
a)      Kolorektal villöz adenom
b)      Ülseratif kolit
c)      Crohn hastalığı
d)      Familyal multiple polipozis
e)      Duodenal peptik ülser

58)  Serumda HCG yüksekliği hangisinde görülmez?
a)      Koriokarsinom
b)      Mol hidatiform
c)      Normal gebelik
d)      Overin granuloza hücreli tümörü
e)      Testisde mikst germ  hücre tümörü

59)      Aşağıdaki çevresel etkenler ve neden  oldukları tümörler arasında yanlış olan hangisidir?
a)      Aflatoksin – karaciğer karsinomu
b)      Arsenik – mezotelyoma
c)      β - naftilamin – transisyonel hücreli kasrinom
d)      Dietilstilbestreol – vajende berrak hücreli  adenokarsinom
e)      İonize radyasyon – Tiroid karsinomu

60) Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde karaciğer, böbrek ve pankreasda kistler mevcuttur?
a)      Von  Hippel Lindau sendromu
b)      Von Recklinghausen hastalığı
c)      Marfan sendromu
d)      Familyal hiperkolesterolemi
e)      Tüberoskleroz

Sayfa 7

61)  Bilateral akustik Schwannom (Nörilemmom) hangisi için karakteristik?
a)      Nörofibromatozis tip I
b)      Von Hippel Lindau
c)      Tüberoskleroz
d)      Multipl endokrin neoplazi tip II
e)      Nörofibramatozis tip II

62) Maliğn tümör derecelendirmesinde (grade) kullanılmayan kriter hangisidir?
a)      Hücrenin kökeni
b)      Anaplazi derecesi
c)      Tümör hücrelerinin diferansiasyonu
d)      Tümörünün yayılım durumu
e)      Mitoz oranı

63) Aşağıdakilerden hangisi altta yatan bir maliğn tümör varlığını düşündürmez?
a)      Akantozis nigrikans
b)      Çomak parmak
c)      Marantik endokardit
d)      Venöz trombüsler
e)      Kistik higroma

64) Etken ve yol açtığı tümör açısından hangi eşleştirme doğru değildir?
a)      Siroz – hepatoblastom
b)      Ataksi telenjiektazi – akut löseni
c)      İonize radyasyon – tiroid karsinomu
d)      Kseroderma pigmentozum – cilt  kanseri
e)      Arsenik – akciğer karsinomu

65) Hangisi tümör metastazında ekstrasellüler matriksin parçalanmasını sağlayanlardan biridir?
a)      İntegrin
b)      Fibronektin
c)      Katepsin D
d)      Laminin
e)      Selektin

66)  Hangi eşleştirme doğru değildir?
a)      Akciğerin küçük hücreli karsinomu –  Eaton Lambert sendromu
b)      Akciğer adenokarsinomu – Yaygın venöz trombüsler
c)      Fibrosarkom – Hipoglisemi  d) Timoma – Anemi
e)      Akciğerin skuamöz karsinomu –   polisitemi

67)  Orta yaşlı bir kadın hastada tiroidde palpe edilebilen bir nodül varlığında ilk uygulanan patolojik inceleme yöntemi hangisidir?
a)      İnsizyonel biopsi
b)      Eksizyonel biopsi
c)      Subtotal tiroidektomi
d)      İnce iğne aspirasyon biopsisi
e)      Frozen kesit incelemesi

68)      CEA hangi tümörlerin izlenmesinde kullanılır?
I-        Skuamöz hücreli karsinom
II-       Korikarsinom
III-      Pankreas karsinomu
IV-     Akciğer karsinomu
V-       Kolon karsinomu
a)      I – II – III
b)      II – III – IV
c)      III – IV – V
d)      I – V
e)      I – II – IV

69)      Alfa fetoprotein yüksekliği hangisinde görülmez?
a)      Siroz
b)      Hepatit
c)      Gebelik 
d)      Hepatokarsinom
e)      Seminom

70)      Tümörün belirgin fibroblastik stromaya sahip olması nasıl isimlendirilir?
a)      Anaplastik 
b)      Hperkromatik
c)      Dezmoplastik ( skiröz)
d)      Pleomorfik
e)      Mikst tümör

Sayfa 8

71) Regresyon gösterebilen maliğn tümör hangisidir?
a)      Maliğn melanon
b)      Renal hücreli karsinom
c)      Nöroblastom
d)      Korikarsinom
e)      Hepsi

72)      Kanser hastalarında en sık ölüm nedeni hangisidir?
a)      Organ yetmezliği
b)      Kanama
c)      Enfeksiyon
d)      Karsinomatozis
e)      Tümör enfarktüsü

73)      Kanser hastalarında en sık enfeksiyon etkeni hangisidir?
I-          Virüsler
II-        Mantarlar
III-      Gram (-) basiller
IV-     Gram (+) basiller
V-       Parazitler
a)      I – II
b)      II – III 
c)      III – IV
d)      IV – V
e)      I – III – IV

74)      Hangisinin tedavisinde cerrahi dışında standart etkili tedavi yoktur?
a)      Hodgkin hastalığı
b)      Wilms tümörü
c)      Koriokarsinom (gestasyonel)
d)      Kolon adenokarsinomu
e)      ALL

75)      Nörofibromatozis de görülmeyen hangisidir?
a)      Nörofibrom
b)      Feokromasitoma
c)      Menenjioma
d)      Glioma
e)      Hemanjioma

76)      Aşağıdaki maliğn tümörlerden tedaviye en iyi yanıt veren hangisidir?
a)      Hepatokarsinom
b)      Osteosarkom
c)      Kolanjiokarsinom
d)      Foliküler lenfoma
e)      Wilms tümörü

77)      Mikobakterium grubuna karşı oluşan immun yanıtta hangisi ön planda rol oynar?
a)      IgA
b)      IgE
c)      IgD
d)      IgG
e)      CD4 + T lenfositi

78)      Aşağıdaki etkenlerden hangilerine karşı  hücresel immünite devreye girer?
I-          Stafilokok
II-        HBV
III-      Kriptokok
IV-     Proteus
V-       Mikobakteriler
a)      I – II – IV
b)      I – III – II
c)      II – III – IV
d)      II – III – V
e)      III – IV – V

79)      Aşağıdakilerden hangisi tip I hipersensitivite reaksiyonlarına örnek değildir?
a)      Saman nezlesi
b)      Gıda allerjisi
c)      Astım
d)      Ürtiker
e)      Büllöz pemfigoid

80)      Aşağıdakilerden hangisi tip IV hipersensitivite reaksiyonuna örnek değildir?
a)      Tüberküloz
b)      Berilyozis
c)      Sarkoidoz
d)      Sifilis
e)      Lepramatöz lepra

Sayfa 9

81)      Aşağıdakilerden hangisi gecikmiş tipte hipersensitivite ile ilişkili hastalık değildir?
a)      Sifilis
b)      Sarkoidoz
c)      Tüberküloz
d)      SLE
e)      Crohn hastalığı

82)      Lupus profundus terimi SLE’de hangi bölge tutulumu için kullanılır?
a)      Eklem
b)      Kardiovasküler
c)      Subkutan yağ dokusu
d)      Böbrek
e)      Beyin
 
83)      SLE’de kalp tutulumu en sık hangi formda görülür?
a)      Myokardit
b)      Libman – Sacks endokarditi
c)      Perikardit
d)      Enfektif endokardit
e)      Sekonder iskemi
 

84)      SLE hastalarında en sık görülen klinik bulgu hangisidir?
a)      Eklem tutulumu
b)      Cilt tutulumu
c)      Nörolojik bulgular
d)      Poliserozit
e)      Kalp tutulumu
 

85)      Obliteratif vaskülopati, epidermal – epitelial atrofi ve kollagen artışı ile karakterli otoimmun hastalık hangisidir?
a)      SLE
b)      Romatoid artrit
c)      Skleroderma
d)      Sjögren sendromu
e)      Addison hastalığı
 

86)  Tekrarlayan bakteriel enfeksiyonlar aşağıdakilerden hangisinin primer bulgusu değildir?
a)      B hücre bozukluğu
b)      Fagositik bozukluk
c)      Kompleman sistem bozukluğu
d)      T hücre bozukluğu
e)      Hipogamaglobulinemi
 

87)  AIDS’lilerde gelişebilen non – Hodgkin lenfoma en sık nerede yerleşir?
a)      SSS
b)      GİS
c)      Kemik iliği
d)      Karaciğer
e)      Oral kavite
 

88)  AIDS hastalarında gelişen non – Hodgkin lenfoma en sık hangi tiptedir?
a)      Foliküler lenfoma
b)      Küçük lenfositik lenfoma
c)      Diffüz büyük hücreli lenfoma
d)      Küçük, çentiksiz hücreli lenfoma
e)      Mikozis fungoides
 

89)  Çocukluk çağı AIDS hastalarında en sık görülen tümör hangisidir?
a)      Burkitt lenfoma
b)      Kapasi sarkomu
c)      Düz kas tümörleri
d)      B hücreli ALL
e)      B hücreli lenfoproferatif hastalık
 

90)  AIDS hastalarında en sık sekonder viral ensefalit etkeni hangisidir?
a)      CMV
b)      EBV
c)      HPV
d)      HSV
e)      HBV

Sayfa 10

91)  AIDS hastalarında en sık ensefalit etkeni hangisidir?
a)      HIV 
b)      Aspergillozis
c)      Kriptokokkozis
d)      Nokardiozis
e)      Sitomegalovirüs
 

92)  AIDS hastalarında belirlenebilen en sık diare etkeni hangisidir?
a)      Kriptosporidium parvum
b)      Sitomegalovirüs
c)      M. Avium – intrasellülere
d)      Mikrosporida
e)      Giardia lamblia
 

93)  AIDS hastalarında lokalizasyon ve en sık enfeksiyon etkeni eşleştirmesinde doğru olmayan hangisidir?
a)      Oral kavite – Herpes simpleks  enfeksiyonu
b)      Özefagus – Kandidiazis
c)      Karaciğer – Sitomegalovirüs enfeksiyonu
d)      Akciğer – Pnömosistis karinii
e)      İnce barsak – HPV enfeksiyonu

94)  Aşağıdakilerden hangisi renal transplantasyon sonrası gelişen akut rejeksiyonun özelliği değildir?
a)      Transplantasyondan haftalar veya aylar sonra oluşabilir
b)      Hümoral veya hücresel immünite devreye girebilir
c)      Tek başına hümöral immünite rol oynar     
d)      Mononükleer infiltrat görülür
e)      Subakut vaskülit görülür.

95)  Aşağıdakilerden hangisi primer amiloidozis için karakteristik değildir?
a)      Kronik inflamatuar hastalıklarla  ilişkilidir
b)      İmmunglobulin hafif zinciri yapısındadır
c)      Mezodermal (kalp, kas dil) organlarda birikimi sıktır
d)      Plazma hücre diskrazileri ile ilişkilidir
e)      Multiple myelomda belirlenebilir

96)  Burkitt lenfoma için doğru olmayan hangisidir?
a)      EBV ile ilişkilidir
b)      8; 14 translokasyonu vardır
c)      c – myc proto – onkogeni immunglobulin ağır zincir bölgesine geçer.
d)     Yıldızlı gök manzarası vardır
e)     Yavaş çoğalan, düşük dereceli lenfomadır

97)  Kemik lezyonları, ekzoftalmus ve diabetes insipitus ile karakterli tablo hangi hücre neoplazilerinde karşımıza çıkabilir?
a)      B lenfositi
b)      Plazma hücresi
c)      Epiteliodi histiosit
d)      Langerhans hücresi
e)      CD8 + T lenfositi
 

98)  Radyasyona ikincil gelişen lezyonlardan hangisi en geç meydana gelir?
a)      Böbrekde tubuler nekroz
b)      Fibrinöz perikardit
c)      Radyasyon sistiti
d)      Pulmoner konjesyon ve ödem
e)      Demyelinizasyon
 

99)  Retinal ganglion hücreleri üzerine toksik etkisi ile körlüğe neden olabilen aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Metil alkol
b)      Etil alkol
c)      Siyanür
d)      Etilen glikol
e)      Amantia falloides
 

100)  Aşağıdakilerden hangisi T hücresinden köken alan non-Hodgkin lenfomadır?
a)      Burkitt lenfoma
b)      Malt lenfoma
c)      Anjioimmünoblastik lenfoma
d)      Foliküler lenfoma
e)      Mantle zon lenfoma

Sayfa 11

101)  Çocuklarda en sık görülen tiroid karsinomu hangisidir?
a)    Medüller karsinom
b)    Papiller karsinom
c)    Foliküler karsinom
d)    Anaplastik karsinom
e)    Hurtle hücreli karsinom

102)  MEN tip II'de en sık görülen tiroid tümörü hangisidir?
a)    Medüller karsinom
b)    Papiller karsinom
c)    Foliküler karsinom
d)    Anaplastik karsinom
e)    Hurtle hücreli karsinom
 

103)  Tiroid de diffuz, simetrik büyüme,  onkositik hücreler, lenfoid foliküller ile karakterli hastalık hangisidir?
a)    Subakut lenfositik tiroidit
b)    Subakut granülomatöz tiroidit
c)    Hashimoto hastalığı
d)    Riedel tiroiditi
e)    Foliküler adenom
 

104)  Çocuklarda ikinci sıklıkta görülen, küçük yuvarlak hücrelerden oluşan ve hücreleri PAS ile pozitif boyanan kemik tümörü hangisidir?
a)    Osteosarkom 
b)    Kondrosarkom
c)    Ewing tümörü
d)    Osteoid osteom
e)    Dev hücreli kemik tümörü
 
105)  Yaşlı bir hastada vertebra yerleşimli ostesarkom belirlendiğinde hangi hastalık zemininde geliştiği düşünülür?
a)    Osteoporoz
b)    Osteomalazi
c)    Paget hastalığı
d)    Ekzostoz
e)    Kondrom

106)  Genç erişkinlerde sık görülen, diz-baldır bölgesine yerleşen, histolojisinde belirgin pleomorfizm göstermeyen ve balık kılçığı benzeri yapı oluşturan maliğn mezenşimal tümör hangisidir?
a)    Maliğn fibröz histiositom
b)    Fibrosarkom
c)    Rabdomyosarkom
d)    Liposarkom
e)    Sınovyal sarkom
 
107)  Erişkinlerde en sık görülen maliğn mezenşimal tümör hangisidir?
a)    Rabdomyosarkom
b)    Liposarkom
c)    Sınavyal sarkom
d)    Fibrosarkom
e)    Maliğn fibröz histiositom
 

108)  Aşağıdakiler içerisinde en iyi prognozlu meme karsinomu hangisidir?
a)    Medüller karsinom
b)    Müsinöz karsinom
c)    Tübüler karsinom
d)    Papiller karsinom
e)    İnvaziv lobuler karsinom
 

109)  Histolojisinde tek sıra (indian file) halinde hücre infiltrasyonu hangi meme tümörünün özelliğidir?
a)    İnvaziv duktal karsinom
b)    Medüller karsinom
c)    Tübüler karsinom
d)    Müsinöz karsinom
e)    İnvaziv lobüler karsinom
 

110)  IgE antikorunun yer aldığı hipersensitivite reaksiyonunda hangi hücre ön plandadır?
a)    Nötrofil
b)    Fibroblast
c)    Mast hücresi
d)    Makrofaj
e)    Langhans tipi dev hücre

Sayfa 12

111)  Özefagusun en sık görülen mezenşimal tümörü hangisidir?
a)    Nörofibrom
b)    Schwannom
c)    Lipom
d)    Leiomyom
e)    Fibrom
 

112)  Asbestoz ile ilişkili olmayan hangisidir?
a)    Bronkojenik karsinom
b)    Larinks karsinomu
c)    Mezotelyoma
d)    Karsinoid
e)    Pnömokonyoz
 

113)  İlk bulunan tümör süpresör gen hangisidir?
a)    p53
b)    Rb geni
c)    APC geni
d)    DCC geni
e)    NF - 1 geni
 

114)  HIV enfeksiyonunun ana hedefi hangi hücrelerdir?
I.CD (8+) T lenfositi
II.Makrofaj
III.CD4(+) T lenfositleri
IV. Nötrofil
V. Eozinofil
a)    I,II
b)    II , IV
c)    II , III
d)    III , IV
e)    II , V

115)  Penisde görülen prekanseröz lezyon hangisidir?
a)    Liken plan
b)    Epispadias
c)    Büllöz pemfigoid
d)    Bowen hastalığıi
e)    Sifiliz

116)  Gastrointestinal sistemin primer lenfoması en sık nerede yerleşir?
a)    Özefagus
b)    Mide
c)    Duodenum
d)    İleum
e)    Rektum
 

117)  Hangisi prekanseröz lezyondur?
a)    Hiperplastik polip
b)    Jüvenil polip
c)    Adenomatöz polip
d)    İnflamatuar polip
e)    Lenfoid polip
 

118)  Hangisi megakolon etkeni değildir?
a)    Chagas hastalığı
b)    Ülseratif kolit
c)    Anjiodisplazi
d)    Hirschprung hastalığı
e)    Tümöre bağlı tıkanıklık
 

119)  Testiste makroskobik olarak iyi sınırlı; mikroskobik olarak tümör hücrelerini fibröz bantlar ve lenfositik infiltrasyonun çevrelediği; PLAP üretebilen germ hücre tümörü hangisidir?
a)    Seminom
b)    Koriokarsinom
c)    Endodermal sinüs tümörü
d)    Embriönel karsinom
e)    Teratom

120)  Histopatolojisinde nöronal hiperplazi, lenfajiektazi ve lenf nodu büyümesi ile karakterli barsak hastalığı hangisidir?
a)    Divertikülozis
b)    Anjiodisplazi
c)    Tifo
d)    Crohn hastalığı
e)    Kolera

Sayfa 13

121)  Medüller tiroid karsinomunun tanısında en önemli belirleyici hangisidir?
a)    Kromogranin
b)    Kalsitonin 
c)    Nöron spesifik enolaz
d)    Karsinoembrionik antijen
e)    Sinaptofizin
 
122)  Karaciğerde belirgin nekroz oluşturmayan hangisidir?
a)    Asetaminofen
b)    Halotan
c)    Salisilatlar
d)    Amanita falloides
e)    CCl 4
 
123)  Karaciğerde hemanjiom ile karışabilen; genellikle ilaç etkisi ile oluşan, sinüzoidal dilatasyon ile karakterli lezyon hangisidir?
a)    Adenom
b)    Fokal nodüler hiperplazi
c)    Siroz
d)    Peliozis
e)    Hindistancevizi karaciğer  
 
124)  Portal alanda lenfosit toplulukları, safra duktus proliferasyonu; lobül içinde yağlanma ön planda hangi etkene bağlı hepatit ile ilişkilidir?
a)    HCV
b)    HBV
c)    HAV
d)    HDV
e)    HEV
 
125)  Burkitt lenfoma ile ilişkili virüs hangisidir?
a)    HDV
b)    HIV
c)    EBV
d)    HBV
e)    Herpes simpleks tip I
 
126)  Makroskobik olarak cilt tutulumu görülmese bile dermoepidermal bileşkede kompleman ve immunglobulin birikimi izlenebilen hastalık hangisidir?
a)    Sjögren sendromu
b)    Sistemik skleroz
c)    Romatoid artrit
d)    SLE
e)    Polimyozit

127)  SLE 'da aşağıdakiler içerisinde en az tutulan organ hangisidir?
a)    Cilt
b)    Böbrek
c)    Göz
d)    Eklemler
e)    Santral sinir sistemi

128)  Göz yaşı ve tükrük bezlerinde immuno lojik zedelenme ve  lenfoma riski içeren hastalık hangisidir?
a)    Sjögren sendromu
b)    Sistemik skleroz
c)    Romatoid artrit
d)    SLE 
e)    Polimyozit
 

129)  Diabetik nefropatide görülmeyen hangisidir?
a)    Diffüz glomerüloskleroz
b)    Noduler glomerüloskleroz
c)    Arterioloskleroz
d)    Papiller nekroz
e)    Mikroanevrizma
 

130)  Mallory cisimciği hangisinde görülmez?
a)    Alkolik hepatit
b)    Primer bilier siroz
c)    Galaktozemi
d)    Hepatoselüler karsinom
e)    Wilson hastalığı

Sayfa 14

131)  Osteomalazinin en belirgin histolojik bulgusu nedir?
a)    Mozaik yapı
b)    Kalın nonmineralize osteoid bantlar
c)    Osteoklast tipi dev hücreler
d)    Atipik hücrelerin osteoid üretimi
e)    Kistik oluşum
 

132)  Çocukluk çağında en sık görülen over tümörleri hangisidir?
a)    Yüzey epitel tm.
b)    Seks kord-stromal tm.
c)    Germ hücre tümörleri
d)    Lenfoma 
e)    Fibrosarkom

133)  En iyi prognozlu serviks karsinomu hangisidir?
a)    Büyük hücreli, keratinize
b)    Büyük hücreli, non-keratinize
c)    Küçük hücreli
d)    İndiferansiye
e)    Sarkomatöz

134)  Hangisi bifazik yapıda sarkomdur?
a)    Sinovyal sarkom
b)    Fibrosarkom
c)    Liposarkom
d)    Leiomyosarkom
e)    Rabdomyosarkom

135)  AIDS hastalarında en sık görülen tümör hangisidir?
a)    Anjiosarkom
b)    Kaposi sarkomu
c)    Serviks karsinomu
d)    Meme karsinomu
e)    Lenfoma
 

136)  Çocuklarda görülme olasılığı en düşük olan böbrek tümörü hangisidir?
a)    Wilms tm.
b)    Nefrojenik karsinom
c)    Berrak hücreli sarkom
d)    Mezoblastik nefrom
e)    Fibrom (hamartom)
 
137)  Hangisi mesanenin premaliğn lezyonudur?
a)    Eozinofilik sistit
b)    Pyojenik sistit
c)    Şistozomal sistit
d)    İnverted papillom 
e)    Hunner ülseri
 

138)  Ölü morlukları hangi durumda kırmızı renktedir?
a)    CC1 4 zehirlenmesi
b)    Myokard enfartüsü
c)    Serebral enfarktüs 
d)    CO zehirlenmesi
e)    Siyanür zehirlenmesi
 

139)  BOS yolu ile yayılan  tümör hangisidir?
a)    Henanjioblastom
b)    Pilositik astrositom
c)    Menenjiom
d)    Schwannom
e)    Medulloblastom
 

140)  Rozenthal fibrilleri hangi tümörün özelliğidir?
a)    Pilositik astrositom
b)    Glioblastoma multiforme
c)    Ependimom
d)    Oligodendrogliom
e)    Medülloblastom

Sayfa 15

141)  İnce iğne aspirasyon biopsisinde nüvede buzlu cam görünümü, nükleer inklüzyonlar ve nükleer yarık/çentik  görülmesi hangi tiroid tümörünün özelliğidir?
a)    Medüller karsinom
b)    Foliküler karsinom
c)    Papiller karsinom
d)    Anaplastik karsinom
e)    Hurtle hücreli karsinom
 

142)  Pyojenik osteomyelitin komplikasyonu olmayan hangisidir?
a)    Sekestrum
b)    Pott hastalığı
c)    İnvolukrum 
d)    Periostit
e)    Brodie apsesi
 

143)  Testise en sık metastaz yapan maliğn tümör hangisidir?
a)    Prostat karsinomu
b)    Akciğer karsinomu
c)    Maliğn melanom
d)    Lenfoma
e)    Rektum karsinomu
 

144)  Üriner sistemde malakoplaki en sık nerede yerleşir?
a)    Renal korteks
b)    Renal pelvis
c)    Üreterler
d)    Mesane
e)    Üretra

145)  Erişkünlerde en sık görülen kardiak tümör hangisidir?
a)    Fibrom
b)    Lipom
c)    Miksom
d)    Rabdomyom
e)    Schwannom (Nörilemmom)

146)  Aşağıdakilerden hangisi akciğerde APUD (amin prekürsör uptake ve dekarboksilasyon) hücrelerinin tümörüdür?
a)    Skuamöz hücreli karsinom
b)    Adenokarsinom
c)    Bronşial hamartom
d)    Bronşial karsinoid
e)    Bronşioloalveoler karsinom

147)  Aşağıdakilerden hangisi apoptozdan çok koagulasyon nekrozunun özelliğidir?
a)    İnflamatuar infiltrasyon
b)    Nükleer kondansasyon
c)    Hücrelerde yoğun eozinofilik sitoplazma
d)    Tek hücre nekrozu
e)    Gen aktivasyonu

148)  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde her iki karsinojen farklı tipte kanser oluşturur?
a)    Asbestoz (sigara içenlerde) - uranyum
b)    Siklofosfamid - Anilin boyaları
c)    Aflatoksin - Radon
d)    Benzen - Alkile edici ajanlar
e)    Tütün - alkol
 

149)  Doğal öldürücü (NK) hücreleri en doğru tanımlayan hangisidir?
a)    T lenfositlerinin bir alt grubudur
b)    Tip III hipersensitivite reaksionlarında rol alır
c)    Virüsle enfekte hücreleri ve tümör hücrelerini öldürebilmesi için önceden sensitize olması gerekir
d)    Antikora bağımlı hücresel sitotoksisite de rol oynar
e)    Küçük B lenfositlerinden morfolojik olarak ayrılamaz

150)  45 yaşında kronik renal yetmezliği olan bir hastanın perikard tutulumu hangi tiptedir?
a)    Seröz inflamasyon 
b)    Flegmanöz inflamasyon
c)    Fibrinöz inflamasyon
d)    Granülomatöz inflamasyon
e)    Supuratif inflamasyon

Sayfa 16

151)  Aşağıdakilerden hangisinde maliğn transformasyon riski en yüksektir?
a)    Aktinik keratoz
b)    Peutz - Jeghers polip
c)    Duodenal ülser
d)    Bronşial hamartom
e)    Prostatik hiperplazi
 

152)  Aşağıdaki kanser - paraneoplastik sendrom eşleştirmelerinden doğru olan hangisidir?
a)    Küçük hücreli akciğer karsinomu- hiperkalsemi
b)    Pankreas karsinomu - hipertrofik osteoartropati
c)    Timoma - eritrosit aplazisi
d)    Gastrik karsinomu -  Çomak parmak
e)    Meme karsinomu - Hipoglisemi

153)  Aşağıdakilerin içinde yaşın risk faktörü olarak en az önem taşıdığı hangisidir?
a)    Meme karsinomu
b)    Koroner arter hastalığı
c)    Prostat karsinomu
d)    Kolon karsinomu
e)    Akciğer karsinomu
 

154)  Kanser ve etken eşleştirmesinde doğru olmayan hangisidir?
a)    Homoseksüellerde anal karsinom - HIV
b)    Hepatoselüler karsinom - HBV ve HCV
c)    Nazofaringeal karsinom - EBV virüs
d)    Erişkin T hücreli lösemi - HTLV tip 1
e)    Servikal karsinom - HPV tip 16,18,31
 

155)  Aşağıdakilerden hangisi metaplaziden çok hiperplazi lehinedir?
a)    Sigara içen birinin ana bronşlarında artmış goblet hücreleri
b)    Şistozomiasisli hastanın mesanesinde skuamöz epitel
c)    Distal özefagusda glandüler elemanlar
d)    Gastrik mukozada goblet hücreleri
e)    Sigara içende ana bronşlarda skuamöz epitel

156)  Yeni doğanlarda 3 germ yaprağından köken alan tümörler en sık nerede yerleşir?
a)    Santral sinir sistemi
b)    Overler
c)    Testisler
d)    Mediasten
e)    Sakrokoksigeal bölge

157)  Glikozaminoglikanlar aşağıdakilerden hangisinde yer almaz?
a)    Lizozomal depo hastalıkları
b)    Glomerul bazal membranın negatif yükü
c)    Eklem lubrikasyonu
d)    Cilt, kemik, kırkırdak, tendon matriksi
e)    Kan grubu antijenlerinin üretimi

158)  Karsinomlara en sık hangi glomerülopati eşlik eder?
a)    Mezenjial proliferatif GN
b)    Fokal glomerüloskleroz
c)    Membranoproliferatif GN
d)    Membranöz GN
e)    Diffüz proliferatif GN
 

159)  Kemikte osteoklastik aktivitenin azalması sonucunda dayanıksız yapıda kalın kemik oluşumu ile karakterli hastalık hangisidir?
a)    Osteoporoz
b)    Osteomalazi
c)    Osteopetrozis
d)    Osteitis deformans
e)    Osteitis kistika fibroza

160)  Testiste embrioid cisimciklerin görüldüğü nadir germ hücre tümörü hangisidir?
a)    Embrionel karsinom
b)    Teratom
c)    Koriokarsinom
d)    Seminom
e)    Poliembrioma

Sayfa 17

161)  "Popkorn hücreleri" hangisi için tipiktir?
a)    Mikozis fungoides
b)    Lenfosit predominant tip Hodgkin lenfoma
c)    Karışık hücreli Hodgkin lenfoma
d)    Diffüz lenfoblastik lenfoma
e)    Noduler sklerozan Hodgkin lenfoma
 

162)  Tip B kronik atrofik gastrit için doğru olan hangisidir?
a)    İntrensek  faktöre karşı antikor vardır
b)    Pernisiyöz anemide gelişir
c)    En sık fundusta yerleşir
d)    Tip A'dan sıktır
e)    Parietal hücrelerde belirgin kayıp vardır
 

163)  Aşağıdakilerden hangisinde mezenjial IgA birikimi yoktur?
a)    Mezenjioααproliferatif GN
b)    Wegener granülomatozisi
c)    Henoch-Schönlein purpurası
d)    Monoklonal IgA gammapatisi
e)    Berger hastalığı
 

164)  Hangisi trombus oluşumu engelleyici faktördür?
a)    Tromboksan A2
b)    Prostasiklin (PGI2)
c)    ADP
d)    Von Willebrand faktörü
e)    PAF

165)  Akut inflamasyonda lökositlerle endotel hücrelerinin adhezyonunda rol alan hangisidir?
a)    Alfa-2 makroglobulin
b)    Alfa-1 antitripsin
c)    Selektinler
d)    C3a
e)    Katyonik proteinler

166)  Hangisi akut inflamasyonda direkt olarak endotel hücre hasarı yapıp çevre dokuyu da zedeleyebilir?
a)    Histamin
b)    PAF
c)    IL - 8
d)    C5a
e)    Oksijen metabolitleri

167)  Aşağıdaki organlardan hangisinde soluk infarktüs görülür?
a)    Akciğer
b)    Kalp
c)    Karaciğer
d)    İnce barsak
e)    Kalın barsak
 

168)  Sistemik emboliler en sık nereye yerleşir?
a)    Beyin
b)    Üst ekstremiteler
c)    Mezenter
d)    Alt ekstremiteler
e)    Böbrek
 

169)  Akciğerde kronik konjesyon bulgusu hangisidir?
a)    İnterstisyel inflamasyon
b)    Granulom
c)    Kahverengi indurasyon
d)    Councilman cisimciği
e)    Kahverengi atrofi
 

170)  Kronik granülomatöz hastalıkta eksik olan hangisidir?
a)    Myeloperoksidaz
b)    Lizozom
c)    Defensin
d)    NADPH oksidaz
e)    Laktoferrin

Sayfa 18

171)  Hangisi adaptasyon mekanizması değildir?
a)    Hiperplazi
b)    Displazi
c)    Atrofi
d)    Metaplazi
e)    Hipertrofi
 

172)  Geri dönüşümsüz zedelenmeyi gösteren morfolojik bulgu hangisidir?
a)    Hidropik dejenerasyon
b)    Bulanık şişme
c)    Steatoz 
d)    Karyoreksis
e)    Lipofuskin pigmenti
 

173)  Hangisi serbest radikal etkisi değildir?
a)    Lizozomal enzimlerin aktivasyonu
b)    Lipid peroksidasyonu
c)    Polipeptidlerin parçalanması
d)    Hücre ölümü
e)    Malign transformasyon
 

174)  Aşağıdakilerden hangisinde koagülasyon nekrozu görülür?
a)    Apse
b)    Serebral enfarktüs
c)    Myokard enfartüsü
d)    Tüberküloz infeksiyonu
e)    Akut pankreatit
 

175)  Hangisi hücre içi protein birikimidir?
a)    Russel cisimciği
b)    Councilman cisimciği
c)    Shiller - Duval cisimciği
d)    Antrakoz
e)    Gamna - Gandy cisimciği
 

176) Hangisinde distrofik kalsifikasyon görülür?
a)    Sarkoidoz
b)    Multiple myelom
c)    Addison hastalığı
d)    Tiroid papiller ca
e)    Hiperparatiroidizm
 

177)       Ergenlik veya hamilelikte meme epitel proliferasyonu hangisine örnek olarak gösterilebilir?
a)    Hipertrofi
b)    Metaplazi
c)    Kompansatuar hiperplazi
d)    Hormonal hiperplazi
e)    Patolojik hiperplazi
 

178)       Hangi bölge hücreleri sürekli bölünen (labil) hücre değildir?
a)    Serviks mukozası
b)    GİS mukozası
c)    Epidermis 
d)    Karaciğer parankimi
e)    Vajen mukozası
 

179)       Primer yara iyileşmesinde gerilme gücü en yüksek düzeye ne zaman ulaşır?
a)    2. hafta                 
b)    3. hafta                  
c)    1. ay 
d)    3. ay 
e)    5. ay
 

180)       Aşağıdakilerden hangisi trombüs oluşumunda, diğerlerine göre daha yüksek risk oluşturur?
a)    Kardiyomyopati
b)    Sigara
c)    Oral kontraseptif
d)    Nefrotik sendromu
e)    Myokard enfarktüsü

Sayfa 19

181)       Hücre içi organellerin membranlarında yıkım sonucunda hangi pigment oluşur?
a)    Melanin
b)    Hemosiderin
c)    Lipofusin
d)    Homogentisik aist
e)    Bilirubin
 

182)       Onkositik hücrelerde hangi organel çoğalmış ve büyümüştür?
a)    Lizozom
b)    Mitokondri
c)    Endoplazmik retikulum
d)    Golgi
e)    Zimojen granüller
 

183)       Kronik atrofik gastritte, antrumda gelişen metaplazi hangi tiptedir?
a)    Skuamöz metaplazi
b)    İntestinal metaplazi
c)    Pilorik metaplazi
d)    Gastrik metaplazi
e)    Mezenşimal metaplazi 

184)       Adrenal korteks adenom- karsinom ayırıcı tanısında önemli olmayan hangisidir?
a)    Tümörün boyutu
b)    Tümörün ağırlığı
c)    Virilizasyon veya feminizasyon
d)    Metastaz varlığı
e)    Hiperkortizolizm
 

185)       Hangisi Adisson hastalığının major nedenlerinden biridir?
a)    Tüberküloz
b)    Mantar enfeksiyonları
c)    Sistemik amiloidoz
d)    Hemokromatoz
e)    Sarkoidoz

186)       Feokromasitoma ile ilişkili olmayan ailesel sendrom hangisidir?
a)    Denys-Drash sendromu
b)    MEN Tip II
c)    Nörofibromatozis Tip I
d)    Von Hippel Lindau hastalığı
e)    Sturge - Weber sendromu
 

187)       Özefagusun yassı epitel hücreli (skuamoz) karsinomunda risk faktörü olmayan hangisidir?
a)    Barret özefagusu
b)    Alkol
c)    Sigara
d)    Vitamin yetmezliği
e)    Nitrit - nitrozaminler
 

188)       Kronik gastritin en önemli etkeni hangisidir?
a)    Aşırı sigara içimi
b)    Aspirin 
c)    Helicobakter pylori
d)    Üremi
e)    Kemoterapötik ajanlar
 

189)       Midede en sık görülen polip tipi hangisidir?
a)    Adenomatöz polip
b)    Hiperplastik polip
c)    Fundik gland polibi
d)    Juvenil polip
e)    Retansiyon polipi
 

190)       Mide adenokarsinomunda daha iyi prognoz ile ilişkili olan hangisidir?
a)    Seroza tutulumu
b)    Lenf nodu tutulumu
c)    İntestinal tipte adenokarsinom
d)    Anaploidi
e)    Diffüz tipte adenokarsinom

Sayfa 20


191)       Hangisi kolitis ülserozanın özelliği değildir?
a)    Pseduopolipler
b)    Yüzeysel ülserler
c)    Kanser riski
d)    Dilatasyon
e)    Granülom oluşumu
 

192)       Karsinom gelişim riskinin en yüksek olduğu polip hangisidir?
a)    Tubulovillöz
b)    Tubüler
c)    Villöz
d)    Hiperplastik
e)    Juvenil
 

193)       Koagulasyon nekrozu hangisinde görülmez?
a)    Myokard infarktüsü
b)    Pott hastalığı
c)    Mide adenokarsinomu
d)    İskemik barsak hastalığı
e)    Dalak infarktüsü
 

194)       Adrenal glandda mineralokortikoidler nerede sentezlenir?
a)    Zona fasikulata
b)    Zona glomeruloza
c)    Zona retikularis
d)    Medulla
e)    Hiçbiri
 

195) Brunner glandları nerede yerleşir?
a)    Mide
b)    Duodenum
c)    İleum
d)    Özefagus
e)    Rektum
 

196)       Hangisi karaciğerde yağlanma nedeni değilidir?
a)    Alkol
b)    Reye sendromu
c)    Alfa- 1 antitripsin yetmezliği
d)    Hamilelik
e)    Açlık
 

197)       Akut inflamasyonda vasküler permeabilite artışına neden olmayan hangisidir?
a)    Histamin 
b)    Nitrik oksid
c)    C3a
d)    Bradikinin
e)    C5a
 

198)       Akut inflamasyonda hücreden salınmayan mediatör hangisidir?
a)    Nitrik oksid
b)    Bradikinin
c)    IL - 8
d)    Histamin
e)    LTB4
 

199)       Yara iyileşmesini geciktiren en sık neden hangisidir?
a)    Protein yetmezliği
b)    C vitamini yetmezliği
c)    Antibiyotik kullanımı
d)    Kortikosteroid kullanımı
e)    Enfeksiyon
 

200)       Hangisi apoptoz yolu ile oluşur?
a)    Mallory cisimciği
b)    Russel cisimciği
c)    Councilman cisimciği
d)    Schiller - Duval cisimciği
e)    Gamna Gandy cisimciği

Sayfa 21

201)       Chediak - Higashi sendromunda hangi organelde defekt vardır?
a)    İntermedier flaman
b)    Mitokondri
c)    Düz endoplazmik retikulum
d)    Mikrotübül
e)    Lizozom
 

202)       Hücre içinde otofajik vakuoller hangi durumda görülür?
a)    İntestinal metaplazi
b)    Barret özefagusu
c)    Skuamöz metaplazi
d)    Hipoksi
e)    Endometrial hiperplazi

203)       Hangisi sürekli bölünen hücredir?
a)    Karaciğer parankim hücresi
b)    Fibroblast
c)    Düz kas hücresi
d)    Çizgili kas hücresi
e)    Pankreas duktus epiteli
 

204)       Hangi sendromda renal hücreli karsinom riski vardır?
a)    Tip I Nörofibromatozis
b)    MEN tip II
c)    Von - Hippel - Lindau
d)    Familyal Adenomatöz polipozis koli
e)    Li Fraumeni

205)       Tümör supressör genlerin mutasyonunda en sık hangi mekanizma rol oynar?
a)    Delesyon
b)    Translokasyon
c)    Amplifikasyon
d)    Nokta mutasyonu
e)    Artmış ekspresyon

206)       Xeroderma pigmentosum zemininde gelişen malign tümörlerde karsinojenik ajan hangisidir?
a)    İyonize radyasyon
b)    Vinil klorid
c)    Nikel
d)    Ultraviyole
e)    Arsenik
 

207) Hangisi direkt etkili viral karsinojendir?
a)    HBV                   
b)    HCV                   
c)    HIV 
d)    HPV 
e)    EBV
 

208)       Uygunsuz ADH salınımına en sık neden olan tümör hangisidir?
a)    Fibrosarkom
b)    Akciğerin skuamöz karsinomu
c)    Renal hücreli karsinom
d)    Akciğerin küçük hücreli karsinomu
e)    Akciğer adenokarsinomu

209)       0-4 yaş arası görülmeyen maliğn tümör hangisidir?
a)    Hepatoblastom
b)    Nöroblastom
c)    Hodgkin hastalığı
d)    Jüvenil astrositom
e)    Medulloblastom

210)       Flexner - Wintersteiner rozetleri hangi tümörde görülür?
a)    Nöroblastom
b)    Medulloblastom
c)    Retinoblastom
d)    Hepatoblastom
e)    Rabdomyosarkom

Sayfa 22

211)       Hangisi otosomal resesif geçiş gösteren herediter hastalıktır?
a)    Marfan sendromu
b)    Herediter sferositoz
c)    Akondroplazi
d)    Tay - Sachs hastalığı
e)    Nörofibromatozis

212)       Başlıca retiküloendotelyal sistem hücrelerinde birikerek diğerlerinden farklı olarak akciğerleri tutabilen ve nöronlar içinde birikim oluşturmayan lizozomal depo hastalığı hangisidir?
a)    Tay - Sachs hastalığı
b)    Nieman - Pick hastalığı
c)    Gaucher hastalığı
d)    Hurler sendromu
e)    Fabry hastalığı

213)       Hangisi mitokondrial gen mutasyonu ile oluşan herediter hastalıktır?
a)    Frajil X sendromu
b)    Leber'in  herediter optik nöropatisi
c)    Anjelman sendromu
d)    Prader - Willi sendromu
e)    Klinefelter sendromu
 

214)       Memede en sık görülen patolojik lezyon hangisidir?
a)    Fibroadenom
b)    İnvaziv duktal karsinom
c)    Fibrokistik değişiklik (hastalık)
d)    İntraduktal karsinom
e)    Akut mastit
 

215)       Fibrokistik hastalıkta karsinom gelişimi açısından en yüksek risk faktörünü oluşturan hangisidir?
a)    Fibrozis
b)    Apokrin metaplazi
c)    Sklerozan adenozis
d)    Atipik hiperplazi
e)    Kistik değişiklik
 

216)       En kötü prognozlu meme karsinomu hangisidir?
a)    Tübüler karsinom
b)    İntraduktal karsinom
c)    Medüller karsinom
d)    Müsinöz (kolloid) karsinom
e)    İnvaziv duktal karsinom
 

217)       Rh uygunsuzluğunda hücreler hangi tip  hipersentivite reaksiyonu ile zedelenirler?
a)    Tip I                   
b)    Tip II                  
c)    Tip III 
d)    Tip IV 
e)    Tip V
 

218)       Klas I MHC' yi tanıyarak yabancı hücreleri öldürebilen hücre hangisidir?
a)    CD4+ T lenfositleri
b)    B lenfositleri
c)    Doğal öldürücü (NK) hücreler
d)    Langerhans hücreleri
e)    Makrofajlar
 

219)       Graft versus host hastalığı hangi organ transplantasyonunda daha sık  görülür?
a)    Böbrek
b)    Kalp
c)    Kemik iliği
d)    Kornea
e)    Pankreas
 

220)       Hiperakut transplant rejeksiyonunun karakteristik mikroskobik bulgusu hangisidir?
a)    Subakut vaskulit
b)    Damar duvarında fibrozis
c)    Nekrozitan vaskulit
d)    Hiperplastik arterioloskleroz
e)    Granülom

Sayfa 23

221)       Hücrede sentezlenen ürünler salgılanmadan önce nerede depolanır?
a)    Mitokondri
b)    Golgi
c)    Düz endoplazmik retikulum
d)    Peroksizom
e)    Lizozom
 

222)       Epitel hücrelerinin arasındaki en sıkı bağ hangisidir?
a)    Zonula adherens
b)    Desmozom
c)    Neksus
d)    Zonula occludens
e)    Hemidesmozom
 

223)       Hangisi bağ dokusunun zemin maddesinin elemanıdır?
a)    Laminin
b)    Dermatan sulfat
c)    Fibronektin
d)    Tip II kollajen
e)    Vitronektin

224)       Demir birikimini belirlemek için hangi boyayı kullanabiliriz?
a)    Kongo Red
b)    Hematoksilen
c)    Prusya mavisi
d)    Oil red O
e)    Methenamin silver
 

225)       SLE’nin glomerülde oluşturduğu lezyonlar arasında yer almayan aşağıdakilerden hangisidir?
a)    Normal olabilir.
b)    Diffüz proliferatif GN
c)    Fokal proliferatif GN
d)    Membranöz GN
e)    Tip I membranoproliferatif GN
 

226)       Karaciğerde oral kontraseptif kullanımı ile ilişkili olan lezyon hangisidir?
a)    Hemanjiom
b)    Adenom
c)    Kolanjiokarsinom
d)    Hepatosellüler karsinom
e)    Primer sklerozan kolanjit
 

227)       Portal alanda nötrofilik infiltrasyon hangisinde belirlenebilir?
a)    Primer sklerozan kolanjit
b)    Sekonder bilier siroz
c)    Alkolik hepatit
d)    Kronik HBV hepatiti
e)    Kronik HCV hepatiti
 

228)       Hepatosit sitoplazmasında buzlu cam görünümü, nüvede kumlu görünüm hangi etkene bağlı hepatit ile ilişkilidir?
a)    HCV                  
b)    HBV                  
c)    HAV 
d)    HDV 
e)    HEV
 

229)       30-50 yaş civarında en sık görülen testis tümörü hangisidir?
a)    Teratom
b)    Seminom
c)    Koriokarsinom
d)    Yolk salk tümörü
e)    Embrionel karsinom

230)       Ekstranodal yerleşimli non - Hodgkin lenfomalar en sık hangi tiptedir?
a)    Diffüz, büyük hücreli
b)    Foliküler, mikst tip
c)    Burkitt lenfoma
d)    Lenfoblastik lenfoma
e)    Küçük lenfositik lenfoma

Sayfa 24

231)       Protein malnütrisyonunun sebep olduğu karaciğer yağlanmasında hangi mekanizma rol oynar?
a)    Karaciğer hücresine serbest yağ asidi girişi artar
b)    Yağ asidi oksidasyonu azalır
c)    Trigliserid oluşumu artar
d)    Apoprotein sentezi azalır
e)    Lipoproteinin hücre dışına atılımı azalır
 

232)       Akut hepatit B enfeksiyonunda baskın olan hücre tipi hangisidir?
a)    Nötrofil
b)    Makrofaj
c)    Eozinofil
d)    Plazma Hücresi
e)    Lenfosit
 

233)       Akut poststreptokokkal glomerülonefrit hangi mekanizma ile gerçekleşir?
a)    TipI, anaflaktik tipte immun yanıt
b)    Tip II, sitotoksik tipte immun yanıt
c)    Tip III, immun kompleks hastalığı
d)    Tip IV, hücresel hipersensitivite
e)    İmmünolojik bir mekanizma ile gelişmez
 

234)       Akut inflamasyonda hücrelerden salınan meditör hangisidir?
a)    C5a
b)    C3b
c)    Bradikinin
d)    Histamin
e)    Hageman faktörü
 

235)       Hangisi trombüs oluşumuna yol açabilen protrombotik faktördür?
a)    Prostasiklin
b)    Nitrik oksid
c)    ADPaz
d)    Protein C
e)    Von Willebrand faktörü
 

236)       Gastrointestinal sistemde Meissner sinir pleksusu nerede yerleşir?
a)    Lamina propria
b)    Submukoza
c)    Muskularis mukoza
d)    Muskularis propria
e)    Seroza
 

237)       Midede asit üretimi hangi hücre tarafından yapılır?
a)    Müköz hücre
b)    Parietal hücre
c)    Şef (zimojen) hücre
d)    Kulschitsky hücresi
e)    Paneth hücresi
 

238)       Hangisi intermedier filaman değildir?
a)    Vimentin
b)    Kromogranin
c)    Sitokeratin
d)    Nörofilaman
e)    Desmin
 

239)       Sarkomun karsinomdan ayırımında hangisinin immunhistokimyasal yöntemlerle gösterilmesi yardımcıdır?
a)    Vimentin
b)    Nörofilaman
c)    Kalsitonin
d)    Prostaglandin
e)    HMB45
 

240)       Erişkinde en sık görülen primer nefrotik sendrom hangisidir?
a)    Lipoid nefroz
b)    Membranoproliferatif glomerülonefrit
c)    Membranöz glomerulonefrit
d)    Fokal segmental skleroz
e)    Diffüz proliferatif glomerulonefrit

Sayfa 25

241)   3 yaş altında sık görülen, Schiller - Duval cisimcikleri ve alfa fetoprotein içeren testis tümörü hangisidir?
a)    Seminom
b)    Yolk sak tümörü
c)    Embryonel karsinom
d)    Koriokarsinom
e)    Teratom

 242)       Yavaş ilerlemesine rağmen tedaviye iyi yanıt vermeyen ve KLL benzeri tablo oluşturabilen non- Hodgkin lenfoma tipi hangisidir?
a)    Diffüz küçük lenfositik
b)    Büyük hücreli, immünoblastik
c)    Diffüz, mikst hücreli
d)    Burkitt lenfoma
e)    Foliküler, büyük hücreli
 

243)       Lokal invazyon yapabildiği halde uzak metastaz oluşturmayan malgn tümör hangisidir?
a)    Yassı epitel hücreli karsinom
b)    Bazal hücreli karsinom
c)    Malign melanom
d)    Renal hücreli karsinom
e)    Seminom
 

244)       Hodgkin hastalığında neoplazik olan eleman hangisidir?
a)    Reed - Stenberg hücreleri
b)    Lenfositler
c)    Makrofajlar
d)    Plazma hücreleri
e)    Eozinofiller
 

245)       Özellikle ventrikül boşlukları ve spinal kanaldan kaynaklanan beyin tümörü hangisidir?
a)    Astrositom
b)    Menenjiom
c)    Ependimom
d)    Oligodendrogliom
e)    Medülloblastom
 

246)       Osteopetrozis’in klinik bulguları arasında yer almayan hangisidir?
a)    Anemi
b)    Kafa çifti anomalileri
c)    Leontiazis ossea
d)    Kemik kırıkları
e)    Hepatosplenomegali
 

247)       Aşağıdaki over tümörlerinde hangisi germ hücre kökenlidir?
a)    Seröz kistadenokarsinom
b)    Endometrioid karsinom
c)    Brenner tümörü
d)    Embriyonel karsinom
e)    Müsinöz kistadeno karsinom
 

248)       Astımın mikroskobik bulguları arasında yer almayan hangisidir?
a)    Charcot – Leyden kristalleri
b)    Chursman spiralleri
c)    Bronş duvarında düz kas hiperplazisi
d)    Lamina propriada yoğun inflamasyon
e)    Reid indeksi artışı
 

249)       Kanserin prognozunda en önemli faktör hangisidir?
a)    Derece (grade)
b)    Evre
c)    Lenfositik yanıt
d)    Vasküler invazyon
e)    Mitoz oranı
 

250)       Genç yaşta, sigara içen bir erkek hastada ayak parmaklarında gangren oluştuğunda en olası tanı hangisidir?
a)    Ateroskleroz
b)    Tromboanjitis obliterans
c)    Tayakasu hastalığı
d)    Temporal arterit
e)    Periarteritis nodoza

Sayfa 26

251)       Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonu ile ilişkili olan hangisidir?
a)    Ekstrensek astım
b)    Psoriazis
c)    Goodpasture sendromu
d)    Tüberküloz
e)    Çiftçi akciğeri
 

252)       Siroz için yanlış olan hangisidir?
a)    Son dönem karaciğer hastalığıdır
b)    Fibröz skarla çevrili nodüller vardır
c)    Karaciğer fonksiyonu bozulur
d)    Tedavi ile hastalık gerileyebilir
e)    Potal hipertansiyon gelişebilir
 

253)       Terminal ileit ile eş anlamlı olan hangisidir?
a)    Kolitis ülseroza
b)    Tifo
c)    Chron hastalığı
d)    Çöliak sprue
e)    Whipple hastalığı
 

254)       Apoptoz için yanlış olan hangisidir?
a)    Programlı hücre ölümüdür
b)    Councilman cisimciği apoptotiktir
c)    Myokard enfarktüsünün karakteristik bulgusudur
d)    bcl-2 geni apoptozu engeller
e)    Fizyolojik ve patolojik olabilir
 

255)       Karsinom riski yüksek olan kolon adenomlarında izlemeyen bulgu hangisidir?
a)    Villöz yapı
b)    2 cm.üzerinde çap
c)    Ağır displazi
d)    Çok sayıda adenomlar
e)    Belirgin inflamasyon
 

256)       Fagositoz yapabilen hücreler hangileridir?
a)    T hücreleri doğal öldürücü hücreler
b)    Lenfositler, mast hücreleri
c)    Nötrofil, makrofaj ve eozinofiller
d)    Bazofiller, kök hücreleri
e)    Endotel hücreleri, plazma hücreleri
 

257) Serumda direkt ve indirekt bilirübini yükseltip karaciğerde gri-siyah renk oluşturan herediter hastalık hangisidir?
a)    Rotor sendromu
b)    Reye sendromu
c)    Crigler-Najjar tip I
d)    Gilbert sendromu
e)    Dubin - Johnson sendromu
 

258)       Hangisi lenfoma gelişimi için risk faktörü değildir?
a)    Sjögren sendromu
b)    Gluten enteropatisi
c)    H. pylori gastriti
d)    Hashimato hastalığı
e)    Bowen hastalığı
 

259)       Hangisi ülseratif kolitin özelliği değildir?
a)    Ankilozan spondilit ile ilişkili olabilir
b)    Primer sklerozan kolanjit ile ilişkili olabilir
c)    Granulom görülmez
d)    Çoğu olguda seroza tutulmuştur
e)    Psödopolipler sıktır
 

260)       Hangi bölgede yerleşen karsinoid genellikle metastaz yapmaz?
a)    İluem
b)    Apendiks
c)    Mide
d)    Pankreas
e)    Kolon

Sayfa 27

261)       Aşağıdakilerden hangii nonbakteriyel trombotik endokardit gelişimi için risk faktörüdürγ?
a)    Pankreas karsinomu
b)    Kalp kapak protezleri
c)    Mitral valv proplapsusu
d)    Mitral stenoz
e)    Hipertrofik kardiyomyopati
 

262)       10-20 yaş arası femur ve tibia metafizine yerleşen, histolojisinde düzensiz kemik trabekülleri görülen ve ağrısı salisilatlara yanıt veren tümör hangisidir?
a)    Osteom
b)    Kondrom
c)    Osteoid osteom
d)    Osteoblastom
e)    Osteokondrom
 

263)       Hangisinin patogenezinde otoantikorlar rol oynamaz?
a)    Graft versus host hastalığı
b)    Myastenya gravis 
c)    Sistemik lupus eritmatozus
d)    Persiniyöz anemi
e)    Tip diabetes mellitus
 

264)  Submukozada (peyer plaklarında) lenfoid hiperplazi, mukozada barsağın uzun eksenine paralel ülserle karakterli hastalık etkeni hangisidir?
a)    Salmonella
b)    Shigella
c)    V. kolera
d)    Rotavirus
e)    Entamoeba histolitika
 

265)       Adenokarsinom gelişimi için risk faktörü oluşturan hangisidir?
a)    Akut gastrit
b)    Akut gastrik ülser
c)    Kronik atrofik gastrit
d)    Duodenal ülser
e)    Kronik gastrik ülser
 

266)       Hangisi overin yüzey epitelinden gelişen tümör değildir?
a)    Brenner tümörü
b)    Seröz kistadenom
c)    Endometrioid tümör
d)    Teko-fibroma
e)    Müsinöz kistadenokarsinom
 

267)       Testisin en sık görülen tümörü hangisidir?
a)    Leiomyosarkom
b)    Seks kord - stromal tümörler
c)    Germ hücre tümörleri
d)    Lenfoma 
e)    Fibrosarkom
 

268)       Genç bir hastada görme bozukluğu, radyolojik incelemede suprasellar bölgede kalsifikasyon ve kistik yapılar izlendiğide ilk olarak hangisi düşünülmelidir?
a)    Optik gliom
b)    Hipofiz adenomu
c)    Kraniofarinjiom 
d)    Boş sella sendromu
e)    Sheehan sendromu
 

269)       Büyük çaplı bronşların yapısında bulunmayan hangisidir?
a)    Goblet hücresi
b)    Kıkırdak halka
c)    Nöroendokrin hücre
d)    Müköz glandlar
e)    Tip II pnömosit
 

270)       Renal korpuskül yapısında bulunmayan hangisidir?
a)    Bowman kapsülü
b)    Podosit
c)    Bazal membran
d)    Jukstaglomerüler aparat
e)    Endotel hücresi
 

271)       Osteoid yapımında görevli hücre hangisidir?
a)    Osteoklast
b)    Osteosit
c)    Osteoblast
d)    Kondroblast
e)    Megakaryosit

Sayfa 28

272)       Midede pepsin üretiminden sorumlu olan hücre hangisidir?
a)    Parietal hücre
b)    Şef (ana) hücre
c)    Kulchitsky hücresi
d)    Müköz hücre
e)    Paneth hücresi

 273)       Aşağıdakilerden hangisinin yapısında nöroendokrin hücre bulunmaz?
a)    Akciğer
b)    Apendiks
c)    Tiroid
d)    Glial doku
e)    İnce barsak
 

274)       Lökositlerde en güçlü bakterisidal etki gösteren hangisidir?
a)    Lizozim
b)    H2O2 - Myeloperoksidaz halid sistemi
c)    H2O2
d)    Laktoferrin
e)    Defensin
 

275)       Akut inflamasyonda ağrı oluşumuna yol açan hangisidir?
a)    Histamin
b)    Bradikinin
c)    LTB4
d)    PAF
e)    TNF
 

276)       Hangisi tümör süpresör gen değildir?
a)    p53
b)    Rb geni
c)    APC geni
d)    Myc geni
e)    DCC geni
 

277)       Beyin embolisi en sık nereden kaynaklanır?
a)    Derin baldır venleri
b)    Sol kalp boşlukları
c)    Paradoksal emboli
d)    Yağ embolisi
e)    Tümör embolisi

278)     Gecikmiş tipte hipersensitivitede en önemli mediatör hangisidir?
a)    Histamin
b)    INF gamma (interferon gamma)
c)    IL-4 ( interlökin 4)
d)    Nitrik oksid
e)    TNF ( Tümör nekrotizan faktör)

279)       Akciğerde granulomatöz lezyon oluşturmayan hangisidir?
a)    Sarkoidoz
b)    Tüberküloz
c)    Skleroderma
d)    Kronik berilyozis
e)    Histoplazmozis

280)       Hangi tip vaskülitte ana hedef  akciğerdir?
a)    Poliarteritis nodoza
b)    Kawasaki hastalığı
c)    Takayasu arteriti
d)    Wegener granulomatozu
e)    Buerger hastalığı

Sayfa 29

281)       Renal hücreli karsinom için doğru olmayan hangisidir?
a)    Analjezik nefropatisi riski arttırır
b)    VHL sendromunda risk yüksektir
c)    Hematojen yayılım belirgindir
d)    Sigara kullanımı ile ilişkilidir
e)    Anaplastik – sarkomatöz formu kötü 
       prognozludur

282)       Tip III aşırı duyarlılık reaksiyonunda damar duvarında oluşan nekroz hangi tiptedir?
a)    Koagulasyon
b)    Likefaksiyon
c)    Fibrinoid
d)    Kazeifikasyon
e)    Enzimatik yağ nekrozu

283)       Kronik hemodializ hastalarında biriken amiloid hangi yapıdadır?
a)    AL
b)    AA
c)    Beta 2 mikroglobulin
d)    Transtiretin
e)    A beta 2

284)       Hangisi T lenfositinde köken alan malign tümörüdür?
a)    Foliküler, büyük hücreli lenfoma
b)    Burkitt lenfoma
c)    Multiple myelom
d)    Sezary sendromu
e)    Foliküler, küçük hücreli lenfoma

285)       Böbrekte primer tutulumun glomerül dışında; tübülointersisyel bölgede olduğu hastalık hangisidir?
a)    SLE
b)    Diabetes mellitus
c)    Amiloidoz
d)    Sjögren sendromu
e)    Wegener granulomatozu

286)       Aşağıdaki meme tümörlerinden hangisi invaziv değildir?
a)    Tübüler karsinom
b)    Komedo karsinom
c)    Medüller karsinom
d)    Müsinöz karsinom
e)    Adenoid kistik karsinom

 287)       MEN Tip I'de görülmeyen hangisidir?
a)    Hiperparatiroidizm
b)    Hiperkortizolizim
c)    Prolaktinoma
d)    İnsülinoma
e)    Feokromasitoma

288)       İmmunfloresan mikroskobu ile bazal membran boyunca linear birikimi hangi hastalığın bulgusudur?
a)    Membranöz glomerulonefrit
b)    Membranoproliferatif GN
c)    Good-pasture sendromu
d)    Lipoid nefroz
e)    Poststreptokosik GN

289)       Spinal bölgede ekstradural yerleşimli tümörde ön planda hangisi düşünülür?
a)    Menenjiom
b)    Schwannom
c)    Astrositom
d)    Epedimom
e)    Metastaz

290)       Mikroskobik incelemede lökositoklazinin görüldüğü (lökositoklastik vaskülit) vaskülit hangisidir?
a)    Poliarteritis nodoza
b)    Wegener granülomatozu
c)    Takayasu hastalığı
d)    Henoch-Schönlein vasküliti
e)    Dev hücreli temporal arteriti

Cevap Anahtarı

→ Tekrar Soruları Cevap Anahtarı