1)    24 yaşında bir kadında tekrarlayan sağ alt kadran ağrısı ve palpe edilebilen sağ over kitlesi,   US ile overde kistik kitle belirleniyor. Kalsifikasyonu yok. En olası tanı hangisidir?
a)    Seröz kistadenom
b)    Foliküler kist
c)    Müsinöz kistadenom
d)    Kistik teratom 
e)    Disgerminom

2)    Primordial germ hücreleri aşağıdakilerden hangisinde gelişir?
a)    Çölomik epitel
b)    Primitif seks kordonları
c)    Mezonefrik duktus
d)    Yolk salk
e)    Müllerien duktus

3)    26 yaşında bir kadında aniden alt batın ağrısı ve yoğun bir vajinal kanama ile parça geliyor. Histolojik inceleme ile kan pıhtısı arasında desidualize doku görülüyor. Korion villusu veya trofoblastik doku izlenmiyor. En olası tanı hangisidir?
a)    Normal menstruel  periodun aşırı oluşumu
b)    İntrauterin gebelik abortusu
c)    Ektopik gebelik 
d)    Endometrial hiperplazi
e)    Hidatiform mol

4)    23 yaşında bir kadında gebeliğinin ilk trimesterinde normalden büyük uterus ; US ile karyağdı manzarası ve fetusun yokluğu belirleniyor. En olası tanı hangisidir?
a)    46 xx kromozom yapısında trofoblastik tümör
b)    46 xy kromozom yapısında trofoblastik tümör
c)    Trizomi gösteren trofoblastik tümör
d)    İnvaziv mol
e)    Koriokarsinom

5)    72 yaşında bir kadın beyaz renkte, kaşıntılı bir vulvar lezyonla başvuruyor. Biopside skuamöz epitel tabakasında incelme ve dermisde  deri eklerini içermeyen hiposelüler kollajenöz doku belirleniyor.En olası tanı hangisidir?
a)    Skumöz hücre hiperplazisi
b)    Liken sklerozus
c)    Vulva karsinomu
d)    Hipertrofik vulval distrofi
e)    Vulvar intraepitelial neoplazi

6)    18 yaşında bir kadın demir eksikliği anemisi yapan menoraji öyküsü ile başvuruyor. Kanamasının en  (olası) nedeni hangisidir?
a)    Korpus luteum persistansı
b)    Endometriozis
c)    Anovulatuar siklus
d)    Düzensiz dökülme 
e)    Endometrial polip

7)    Aşağıdaki veneral hastalıklardan hangisi ülsere papüller, inguinal lenf nodlarında granulomatöz mikroapseler, kadında rektal striktür ve  vulvada lenfödem ile karakterlidir?
a)    Lenfogranuloma venerum
b)    Granuloma inguinale
c)    Primer sifilis
d)    Şankroid
e)    Herpes genitalis

8)    67 yaşında bir kadında her iki akciğerde metastatik odaklar belirleniyor. Klitorise yakın 5mm’lik ülsere bir lezyondan yapılan biopside dermisi infiltre eden maliğn hücreler belirleniyor.Hücreler musin (-) ve S100 (+). Yüzeyel inguinal lenf nodları tutulmamış. En olası tanı hangisidir?
a)    Skuamöz hücreli karsinom 
b)    Adeokarsinom
c)    Leiomyosarkom
d)    Maliğn melanom
e)    Maliğn schwannom

9)    3 yaşında kız çocuğunda kanlı vajinal akıntı, vajende ülseropolipoid kitle belirleniyor.Tümör desmin ile pozitif, keratin ile negatif boyanıyor.En olası tanı hangisidir?
a)    Embrionel rabdomyosarkom
b)    Az  diferansiye skuamöz karsinom
c)    Maliğn melanom
d)    Granuler hücreli tümör
e)    Berrak hücreli adenokarsinom

10)    58 yaşında bir kadında kilo kaybı, sol tarafta pleural effüzyon, bilateral kısmen kistik over kitleleri belirleniyor. CA – 125 antijeni pozitif. Kitlenin kesitinde hangisi görülebilir?
a)    Schiller – Duval cisimcikleri
b)    Call – Exner cisimcikleri
c)    Reinke kristalleri 
d)    Psammom cisimcikleri
e)    Kıl, diş gibi ektodermal elemanlar

1)    24 yaşında bir kadında tekrarlayan sağ alt kadran ağrısı ve palpe edilebilen sağ over kitlesi,   US ile overde kistik kitle belirleniyor. Kalsifikasyonu yok. En olası tanı hangisidir?
a)    Seröz kistadenom
b)    Foliküler kist
c)    Müsinöz kistadenom
d)    Kistik teratom 
e)    Disgerminom

2)    Primordial germ hücreleri aşağıdakilerden hangisinde gelişir?
a)    Çölomik epitel
b)    Primitif seks kordonları
c)    Mezonefrik duktus
d)    Yolk salk
e)    Müllerien duktus

3)    26 yaşında bir kadında aniden alt batın ağrısı ve yoğun bir vajinal kanama ile parça geliyor. Histolojik inceleme ile kan pıhtısı arasında desidualize doku görülüyor. Korion villusu veya trofoblastik doku izlenmiyor. En olası tanı hangisidir?
a)    Normal menstruel  periodun aşırı oluşumu
b)    İntrauterin gebelik abortusu
c)    Ektopik gebelik 
d)    Endometrial hiperplazi
e)    Hidatiform mol

4)    23 yaşında bir kadında gebeliğinin ilk trimesterinde normalden büyük uterus ; US ile karyağdı manzarası ve fetusun yokluğu belirleniyor. En olası tanı hangisidir?
a)    46 xx kromozom yapısında trofoblastik tümör
b)    46 xy kromozom yapısında trofoblastik tümör
c)    Trizomi gösteren trofoblastik tümör
d)    İnvaziv mol
e)    Koriokarsinom

5)    72 yaşında bir kadın beyaz renkte, kaşıntılı bir vulvar lezyonla başvuruyor. Biopside skuamöz epitel tabakasında incelme ve dermisde  deri eklerini içermeyen hiposelüler kollajenöz doku belirleniyor.En olası tanı hangisidir?
a)    Skumöz hücre hiperplazisi
b)    Liken sklerozus
c)    Vulva karsinomu
d)    Hipertrofik vulval distrofi
e)    Vulvar intraepitelial neoplazi

6)    18 yaşında bir kadın demir eksikliği anemisi yapan menoraji öyküsü ile başvuruyor. Kanamasının en  (olası) nedeni hangisidir?
a)    Korpus luteum persistansı
b)    Endometriozis
c)    Anovulatuar siklus
d)    Düzensiz dökülme 
e)    Endometrial polip

7)    Aşağıdaki veneral hastalıklardan hangisi ülsere papüller, inguinal lenf nodlarında granulomatöz mikroapseler, kadında rektal striktür ve  vulvada lenfödem ile karakterlidir?
a)    Lenfogranuloma venerum
b)    Granuloma inguinale
c)    Primer sifilis
d)    Şankroid
e)    Herpes genitalis

8)    67 yaşında bir kadında her iki akciğerde metastatik odaklar belirleniyor. Klitorise yakın 5mm’lik ülsere bir lezyondan yapılan biopside dermisi infiltre eden maliğn hücreler belirleniyor.Hücreler musin (-) ve S100 (+). Yüzeyel inguinal lenf nodları tutulmamış. En olası tanı hangisidir?
a)    Skuamöz hücreli karsinom 
b)    Adeokarsinom
c)    Leiomyosarkom
d)    Maliğn melanom
e)    Maliğn schwannom

9)    3 yaşında kız çocuğunda kanlı vajinal akıntı, vajende ülseropolipoid kitle belirleniyor.Tümör desmin ile pozitif, keratin ile negatif boyanıyor.En olası tanı hangisidir?
a)    Embrionel rabdomyosarkom
b)    Az  diferansiye skuamöz karsinom
c)    Maliğn melanom
d)    Granuler hücreli tümör
e)    Berrak hücreli adenokarsinom

10)    58 yaşında bir kadında kilo kaybı, sol tarafta pleural effüzyon, bilateral kısmen kistik over kitleleri belirleniyor. CA – 125 antijeni pozitif. Kitlenin kesitinde hangisi görülebilir?
a)    Schiller – Duval cisimcikleri
b)    Call – Exner cisimcikleri
c)    Reinke kristalleri 
d)    Psammom cisimcikleri
e)    Kıl, diş gibi ektodermal elemanlar

Sayfa 2

11)    Aşağıdakilerden hangisi disfonksiyonal uterin kanama ile ilişkilidir?
a)    Endometriozis
b)    Endometrial polip
c)    Submukozal leiomyom
d)    Servikal kanser
e)    Anovulatuar siklus

12)    Servikal karsinom ile en sık ilişkili kanama türü hangisidir?
a)    Dismenore
b)    Oligomenore
c)    Polimenore
d)    Menoraji
e)    Metroraji

13)    22 yaşında Turner sendromlu bir kadında adnekste 2.5 cm çapında kitle belirleniyor. Radyolojik incelemede fokal kalsifikasyon alanları var. En olası tanı hangisidir?
a)    Kistik teratom
b)    Disgerminom
c)    Fibrom
d)    Brenner tümörü
e)    Gonadoblastom

14)    Aşağıdaki over tümörlerinden assit ve sağ taraflı pleurezi ile ilişkili olan hangisidir?
a)    Fibrom
b)    Brenner tümörü
c)    Seröz kistadenom
d)    Arrenoblastom
e)    Granüloza hücreli tümör

15)    58 yaşında postmenapozal bir kadın östrojen replasman tedavisi alırken nokta tarzı kanamalar başlıyor. Pelvik muayenede bulgu yok. En olası tanı hangisidir?
a)    Servikal karsinom
b)    Servikal polip
c)    Disfonksiyonel kanama
d)    Submukozal leiomyom
e)    Endometrial hiperplazi / karsinom

16)    Serviksin skuamöz hücreli karsinomu en sık hangi tipte görülür?
a)    Büyük hücreli, keratinize
b)    Büyük hücreli, nonkeratinize
c)    Küçük hücreli karsinom
d)    Adenoskuamöz karsinom
e)    Bazaloid karsinom

17)    Endometriumda en sık görülen karsinom tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a)    Endometrioid                   
b)    Seröz papiller                  
c)    Müsinöz
d)    Berrak hücreli
e)    Skuamöz

18)    Endometriuma en sık metastaz yapan ekstramüllerin tümör hangisidir?
a)    Meme karsinomu           
b)    Mide karsinomu             
c)    Kolon karsinomu
d)    Mesane karsinomu
e)    Akciğer karsinomu

19)    En sık bilateral görülebilen over tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
a)    Müsinöz kist adenokarsinom
b)    Brenner tümörü
c)    Disgerminom
d)    Fibrom
e)    Seröz kistadenokarsinom

20)    Aşağıdakilerden hangisi vulvada yerleşen beniğn tümörlerden  değildir?
a)    Hidradenoma papilliferum
b)    Condyloma acuminatum
c)    Granüler hücreli tümör
d)    Fibroepitelyal polip
e)    Paget hastalığı

Sayfa 321)    Aşağıdakilerden hangisi vulvada yerleşebilen maliğn tümörlerden  değildir?
a)    Yassı epitel hücreli karsinom
b)    Verrüköz karsinom
c)    Adenokarsinom
d)    Maliğn melanom
e)    Seröz papiller karsinom

22)    Vajende en sık görülen maliğn tümör aşağıdakilerden hangisidir?
a)    Metastatik tümörler
b)    Skuamöz hücreli karsinom
c)    Adenokarsinom
d)    Maliğn melanom
e)    Sarkomlar

23)    Aşağıdakilerden hangisi over karsinomu için risk faktörü değildir?
a)    Nulliparite 
b)    Oral kontraseptifler
c)    Ailede over karsinomu öyküsü
d)    BRCA – 1 gen mutasyonu 
e)    Lynch sendromu

24)    Overin en sık görülen primer tümörleri hangi gruptur?
a)    Yüzey epitel tümörleri
b)    Germ hücre tümörleri
c)    Stromal – seks kord tümörleri
d)    Disgenetik gonad tümörleri (gonadoblastoma)
e)    İndiferansiye karsinomlar

25)    Overin en sık görülen maliğn tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
a)    Disgerminom
b)    Seröz kistadenokarsinom
c)    Berrak hücreli karsinom
d)    Endometrioid karsinom
e)    Müsinöz kistadenokarsinom

26)    Brenner tümörü hangi tip epitel hücrelerinden oluşur?
a)    Glandüler hücreler
b)    Yassı epitel hücreleri
c)    Transizyonel hücreler
d)    Nöroendokrin hücreler
e)    Bazaloid hücreler

27)    Aşağıdakilerden hangisi prepubertal dönemde prekoks oluşturabilir?
a)    Seröz kistadenom
b)    Brenner tümörü 
c)    Yolk salk tümörü
d)    Berrak hücreli karsinom
e)    Jüvenil granuloza hücreli tümör

28)    Overin en sık maliğn germ hücre tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
a)    Yolk salk tümörü
b)    Disgerminom
c)    Teratom
d)    Koriokarsinom
e)    Embrionel karsinom

29)    Aşağıdakilerden hangisi komplet mol için doğru değildir?
a)    14. haftadan sonra HCG düzeyi artmaya devam eder
b)    Hipertansiyon, ödem, albuminüri (toksemi) erken dönemlerde görülür
c)    %80 olguda koriokarsinoma dönüşür.
d)    Fetus yoktur
e)    Çoğu 46 XX yapısındadır

30)    Parsiyel mol için doğru olmayan hangisidir?
a)    Çoğu 69 XXY (triploid) yapısındadır
b)    Uterus genellikle gebelik haftası ile uyumludur
c)    Korikarsinom riski komplet mole göre düşüktür
d)    Spontan abortusdaki hidropik villuslardan ayırt edilmelidir
e)    Fetus yoktur.

Sayfa 431)    Koriokarsinom en sık nereye metastaz yapar?
a)    Akciğer                     
b)    Beyin                        
c)    Karaciğer
d)    Böbrek
e)    Barsaklar

32)    Aşağıdakilerden hangisi koriokarsinomun özelliği değildir?
a)    Arias – Stella fenomeni
b)    Endometrial ve ektopik desidual reaksiyon
c)    Overde bilateral teka – lutein kistleri
d)    Meme lobüllerinde atrofi
e)    Endoservikal hücrelerde hiperplazi

33)    Koriokarsinom en sık aşağıdakilerden hangisini izleyerek oluşur?
a)    Komplet hidatiform mol
b)    Spontan abortus
c)    Normal gebelik
d)    Ektopik gebelik
e)    Parsiyel mol

34)    İnvaziv mol ile koriokarsinomun ayırımında mikroskobik olarak en önemli olan hangisidir?
a)    Kanama odağı
b)    Atipi varlığı
c)    Sitotrofoblastların görülmesi
d)    Sinsisyotrofoblastların görülmesi
e)    Villus yapılarının görülmesi

35)    Hem Sertoli – Leydig hücrelerini, hem de granuloza hücrelerini içerebilen tümör hangisidir?
a)    Gonadoblastoma
b)    Brenner tümörü
c)    Jinandroblastoma
d)    Adenomatoid tümör
e)    Yolk salk tümörü

36) Erken meme kanserinde en önemli prognoz faktörü hangisidir?
a)    Tümörün histolojik tipi
b)    Tümörün derecesi 
c)    Tümör çapı
d)    Lenf düğümü tutulumu
e)    Östrojen – progesteron reseptörlerinin durumu

37) Terminal dukt lobuler ünitelerde hangi durumda büyüme oluşmaz?
a)    Menstürasyon
b)    Laktasyon
c)    Proliferatif dönem
d)    Sekretuar dönem
e)    Menarş

38)    Meme kanserinde kötü prognoz göstergesi olmayan, aşağıdakilerden  hangisidir?
a)    erb B2/neu onkogen overekspreyonu
b)    Östrojen reseptörlerinin yokluğu
c)    Anaploidi varlığı
d)    Yaygın anjiogenez
e)    Tümör derecesinin düşük olması

39)    İntraduktal karsinom için yanlış olanı işaretleyiniz?
a)    Palpasyon ile genellikle  belirlenemez
b)    Mammografi ile genellikle belirlenebilir.
c)    Metastaz yapabilir
d)    İnvaziv kanser prekürsörüdür
e)    Cerrahi eksizyon  (lumpektomi ) ile tedavi edilebilir

40)    Sklerozan adenozis için yanlış olanı işaretleyiniz?
a)    Fibrokistik hastalığın bir varyantıdır
b)    Genellikle kistleri içermez
c)    Klinik olarak karsinom ile karıştırılabilir.
d)    Histolojik olarak karsinom ile karıştırılabilir
e)    Kanser riski ile ilişkisi yoktur

Sayfa 5

41)    Paget hastalığı için doğru olan aşağıdakilerden hangisidir?
a)    Duktal karsinomun dermal lenfatikleri invazyonudur
b)    Kötü prognoz bulgusudur
c)    Belirlenmesi için mammografi gerekir
d)    Beraberinde kemikte osteolitik – osteoblastik lezyonlar vardır
e)    Meme başı epidermisi içerisinde maliğn glandüler hücreler görülür

42)    Aşağıdaki beniğn meme lezyonlarından hangisinde kanser riski yoktur?
a)    Atipik duktal hiperplazi
b)    Multipl intraduktal papillomatozis
c)    Atipik lobuler hiperplazi
d)    Fibrozis
e)    Sklerozan adenozis

43)    Meme kanserinde östrojen reseptörlerinin bulunması hangisi ile ilişkilidir?
a)    Diferansiasyonun düşük olması
b)    Östrojenik ilaçların önceden kullanılmış olması
c)    Tümör hücrelerinin tamoksifene yanıt vermesi
d)    Tümör hücrelerinin Adriamisine yanıt vermesi
e)    Östrojen negatif tümörlere göre daha kötü prognoz

44)    Hangisi hassas – ağrılı lezyon değildir?
a)    Akut mastit
b)    İnfiltratif duktal karsinom
c)    Duktus ektazisi
d)    Fibrokistik hastalık
e)    Paget hastalığı

45)    Fibroadenomun özelliği olan aşağıdakilerden hangisidir?
a)    Palpasyonda sınırlı bir kitledir
b)    Duktal epitel hücrelerinden köken alır
c)    30 yaş öncesinde nadirdir
d)    Genellikle karsinom odağı içerir
e)    Siklus değişiklikleri göstermez

46)    Fibrokistik değişiklikte görülmeyen histolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
a)    Stroma hücrelerinde mitoz
b)    Küçük duktuslarda proliferasyon
c)    Apokrin metaplazi
d)    Epitel proliferasyonu
e)    Duktus dilatasyonu

47)    Hangisi meme kanseri için riski oluşturmaz?
a)    Yakın akrabalarda kanser bulunması
b)    Erken menarş
c)    Erken menapoz
d)    Endometrial karsinom
e)    Postmenapozal obesite

48)    Filloides tümörü için yanlış olan hangisidir?
a)    Prolifere stromal nodüller ve bunları döşeyen epitel hücrelerinden oluşur.
b)    Duktal epitel hücrelerinden gelişirler
c)    Yalnızca memede oluşurlar
d)    Metastazları hematojendir
e)    % 20’si malign davranışlıdır

49)    Hangisi jinekomastinin mikrokobik bulgusu değildir?
a)    Duktal hiperplazi
b)    Stromal hyanilizasyon
c)    Stromal hiperplazi
d)    Lobuler hiperplazi
e)    Nükleer monomorfizm

50)    Aşağıdakilerden hangisi en kötü prognoza sahiptir?
a)    Tubuler karsinom
b)    Kolloid (musinöz) karsinom
c)    Medüller karsinom
d)    İnfiltratif papiller karsinom
e)    İnfiltratif duktal karsinom

Yanıtlar

YANITLAR

1, B
Genç bir kadında, overde kistik lezyon varlığında, ilk akla gelen ve en sık görülen folikül kistidir. Bu yaş grubunda daha nadiren germ hücre tümörleride görülebilir. En sık görülen germ hücre tümörü olan kistik teratom (dermoid kist), genellikle diş, kıkırdak, kemik  gibi yapıları içerdiğinden kalsifikasyon belirlenebilir.

2, D
Primordial germ hücreleri, gebeliğin 4. haftasında  yolk salk duvarında gelişir. Genital gelişimin ikinci komponenti olan müllerien duktus ise çölomik epitelden köken alır. 

3, C
Üreme çağında bir kadında, ani başlayan alt batın ağrısı, yoğun vajinal kanama, patolojik incelemede desidualizasyon görülmesi ön planda abortusu düşündürür. Eğer tüm materyalin incelenmesinde, korion villusu ve trofoblastik doku  görülmüyorsa, ektopik gebelik yönünden araştırılması gerekir.

4, A
Komplet mol, %90 olguda 46 XX yapısındadır. Kromozomların tümü paternal olduğundan embriyo gelişemez ve fetal kısım içermez. Az olguda 46 XY yapısında olabilir. Parsiyel mol ise triploiddir ve örneğin 69 XXY yapısında olabilir. Embriyo haftalarca yaşayabilir ve fetal parçalar görülebilir. Komplet molün tersine, parsiyel molde koriokarsinom gelişimi çok nadirdir.

5, B
Liken skleroz, epidermisde incelme ve demisde yoğun kollajenizasyonla karakterlidir. Klinikte beyaz renkli lökoplazi alanı olarak görülür. Biopsi ile incelenerek displazi ve maliğnitenin ekarte edilmesi gerekir.


6, C
Adolesan dönemde, anormal kanamanın en sık nedeni anovulatuar siklusdur. Anovulatuar siklus en sık menarş ve perimenapozal dönemde görülür. Ovulasyonun gerçekleşmemesi uzamış, ileri derecede östrojenik uyarı oluşturur. Endometrial glandlarda, kistik dilatasyon gibi yapısal değişiklikler oluşabilir. Zamanla stromada dökülme ve kanama başlar.

7, A
Lenfogranuloma venerum kronik ülseratif bir hastalık olup C. trachomatisin bazı türleri ile oluşur. Nonspesifik üretrit, alt genitaliada papüler ve ülseratif lezyonlar, bölgesel lenfadenopati veya anorektal sendrom sendrom görülebilir. Lezyonlar granülomatöz ve nötrofilik karışımdan oluşur. Kronik inflamasyon ve fibrozise bağlı striktürler gelişebilir. Özellikle kadınlarda rektal striktür sıktır.

8, D
Maliğn melanom, vulvada primer olarak yerleşebilir. Hematojen yayılım nedeni ile ön planda akciğer olmak üzere, yaygın metastaz yapar. Lenfatik yayılım daha nadirdir. Vulva karsinomları ise ön planda lenf nodlarına yayılır. Mikroskobik incelemede maliğn melanom, Paget hastalığı ile karışabilir. Ayırıcı tanıda özel boya yöntemleri kullanılır. Paget hastalığı müsin içeren glandüler hücrelerden oluştuğundan PAS ile pozitif boyanırken, melanositler negatifdir. İmmünhistokimya ile S100 ve HMB45 pozitifliği maliğn melanom tanısı koydurur. 

9, A
İlk 5 yaş içerisinde vajende en sık görülen maliğn tümör embriyonel rabdomyosarkomdur. Tümör, küçük, yuvarlak, mavi hücrelerden oluşur ve tümör hücreleri desmin ile pozitif boyanır. Makroskopik olarak üzüm salkımına benzer kitle oluşturduğundan bortroid sarkom adı da verilir.

10, D
İleri yaşta bir kadında en sık görülen maliğn over tümörü papiller seröz karsinomdur. Sıklıkla bilateral görülür ve mikroskobik olarak tubal tipte maliğn epitel hücrelerinin döşediği papiller yapılar, solid ve kistik odaklar yanı sıra psammom cisimcikleride sıklıkla tabloya eşlik eder. CA- 125 yüksekliği, overde özellikle seröz papiller ve endometrioid karsinomda karakteristiktir. Reinke kristaloidleri hilus hücre tümörlerinde; Call-Exner cisimcikleri granuloza hücreli tümörde;  Schiller _ duval cisimcikleri yolk salk tümöründe görülür. Kıl, diş gibi ektodermal elemanlar ise matür kistik teratomda görülebilir. 
11, E
Disfonksiyonel kanama, herhangi bir organik lezyona bağlı olmadan, fonksiyon bozukluğu sonucunda oluşan anormal kanamalardır. En sık uterin kanama nedenidir. Myom, polip, kanser yada adenomyozis kanamaya yol açan organik lezyonlardır.

12, E
Servikal karsinomlu hastalarda düzensiz, siklus ile ilişkisiz kanama oluşumu görülür.

13, E
Gonadoblastom nadir görülen, germ hücreleri ve seks kord-stromal elemanlardan oluşan bir tümördür. Özellikle seksüel gelişim anomalileri olanlarda sıktır. %50 olguda disgerminomla birlikte görülür ve tamamen çıkarıldığında prognozu iyidir.

14, A
Overin özelleşmemiş stroma hücrelerinden köken alan fibrom çoğu kez tek taraflı, solid kitle oluşturur.  Beniğn olduğu halde, 6 cm çapın üzerinde assit ve genellikle yalnızca sağ tarafta hidrotoraks oluşumu ile karakterlidir.   

15, E
Postmenapozal dönemde uterin kanamanın en sık nedeni endometrial atrofidir. Tek başına östrojen replasman tedavisi alan bir kadında ise, uterin kanamada ilk akla gelen endometrial hiperplazi ve daha nadiren endometrial karsinom gelişimidir.

16, B
Serviksde en sık görülen maliğn tümör skuamöz (yassı epitel) hücreli karsinomdur. Skuamöz hücreli karsinom tipleri içerisinde en sık görülen ise, büyük hücreli, nonkeratinize tiptir. Daha nadiren keratinize büyük hücreli skuamöz karsinom ve %5 olguda küçük hücreli karsinom görülür. Küçük hücreli karsinom, pek çok yerde olduğu gibi, en kötü prognozlu olandır. Ayrıca adenokarsinom, adenoskuamöz karsinomda görülebilir.

17, A
Endometriumun en sık görülen maliğn tümörü endometrioid karsinomdur. Östrojenle ilişkili olup endometrial hiperplazi zemininde gelişir. Diğer tiplere göre daha genç yaşta görülür ve daha iyi prognozludur.

18, A
Over, serviks gibi müllerien kökenli organların maliğn tümörlerinde endometrial yayılım sık olmakla birlikte, ekstrmüllerien tümörlerden uterusa en sık metastaz yapan, meme karsinomudur. Özellikle invaziv lobuler karsinomun over ve uterusa metastazı görülebilir.

19, E
Seröz papiller karsinom en sık görülen over karsinomudur ve olgularının yaklaşık %66 kadarı bilateral görülür. 

20, E
Paget hastalığı vulvada görülebilen maliğn tümördür. İntraepitelial karsinom olup yassı epitel hücreleri arasında yerleşen glandüler hücrelerden oluşur. Memenin Paget hastalığından farklı olarak, her zaman altta yatan bir tümörle birlikte değildir. Nadiren dermiste deri eki tümörü ile birlikte olabilir. 

21, E
Vulvada en sık görülen maliğn tümör yassı epitel hücreli karsinomdur. Bunun bir formu olan, yüzeyden kabarıklık gösteren verrüköz karsinomda görülebilir. Nadiren maliğn melanom ve bir adenokarsinom formu olan Paget hastalığı, vulvada gelişebilir. Seröz papiller karsinom görülmez, çünkü vulva müllerien kökenli değildir.

22, A
Vajenda en sık görülen tümörler, serviks veya vulva karsinomunun vajene yayılımı ile oluşan metastatik tümörlerdir. Primer tümörleri nadir olup bunlar içerisinde en sık görülen yassı epitel hücreli karsinomdur. 

23, B
Düzenli oral kontraseptif kullanımı, 40-59 yaş arasında, over karsinomu riskini azaltır.

24, A
Overin en sık görülen tümörleri olan yüzey epitel hücreli tümörler, 20 yaş üzerinde daha sık görülür. İkinci sıklıkta görülen germ hücre tümörleri ise 25 yaş altında sıktır. Üçüncü sıklıkta görülen seks kord-stromal tümörleri her yaşta görülebilir. Over tümörlerinin %5’i ise metastatik tümörlerdir.

25, B
Overin en sık görülen ve en sık bilateral olan maliğn tümörü papiller seröz kistadenokarsinomdur. 26, C
Brenner tümörü , transisyonel (değişici epitel) hücrelerinden oluşur. Overin yüzey epitel hücreleri tümörlerindendir. Çoğu beniğn tümörler olup maliğn formu nadirdir.

27, E
Overin seks kord-stromal tümörlerinden granuloza hücreli tümör daha çok postmenapozal dönemde görülsede daha nadiren genç kızlarda (jüvenil granuloza hücreli tümör) görülebilir ve östrojen salgılayarak puberte prekoksa yol açabilir.

28, B
Overde en sık görülen germ hücre tümörü matür kistik teratom (dermoid kist); en sık görülen maliğn germ hücre tümörü ise disgerminomdur. 

29, C
Komplet mol en sık 46XX yapısında olup tüm kromozomlar paternal olduğundan (ovum boştur) fetus içermez. HCG düzeyi yüksektir. Klinikte erken dönemde gebelik toksemisi görülebilir. Küretaj sonrası %80-90 beniğn gidiş gösterir. %10 olguda invaziv mole, %2.5 olguda ise koriokarsnoma dönüşür.

30, E
parsiyel mol en sık 69XXy yapısında olup bir kısmı hidropik, bir kısmı ise normal görünümde villuslar içerir. Trofoblastik proliferasyon, komplet mole göre düşük düzeydedir. Embriyo haftalarca yaşayabilir ve aburt materyalinin incelenmesinde fetal kısımlar görülür.

31, A
Koriokarsinom en sık (%50) akciğere, ikinci olarak vajene (%30-40), ve daha az olarak beyin, karaciğer ve böbreklere metastaz yapar.

32, D
Koriokarsinomda HCG artışı meme lobüllerinde atrofi değil, hiperplazi gelişimine yol açar.

33; A
Koriokarsinom %50 olguda komplet mol, %25 olguda önceki abortuslar, %22 olguda normal gebeliği izleyerek oluşur. Daha az olarak ektopik gebelik, genital ve ekstragenital teratomlardan köken alabilir.

34, E
İnvaziv molde villuslar ve sito- sinsisyotrofoblastlar myometriumu invaze eder. Kanama ve hücrelerde atipi görülebilir. Koriokarsinomda ise villus yapıları görülmez.

35, C
Jinandroblastoma hem sertoli-leydig hücreleri hemde granuloza hücrelerini içeren, nadir görülen seks kord-stromal tümördür. Gonadoblastomda ise seks kord- stromal hücreler ve germ hücreleri bir arada görülür.

36, D
Erken meme karsinomunda en önemli prognoz faktörü  aksiller lenf düğümü tutulumudur. Tutulan lenf nodu sayısıda önemlidir. 4 adet ve üzerinde tutulum ile perikapsüler yayılım (klinikte pake oluşturan lenf nodları) prognozu daha çok bozar. Ayrıca tümör çapı (major), histolojik tipi ve tümörün derecesi ile östrojen-progesteron reseptörlerinin durumu (minör) diğer prognoz faktörleridir.

37, A
Terminal dukt-lobuler ünite, meme dokusunun fonksiyonel bölgesidir ve hormonların etkisi altındadır. Süt üretimi lobüllerde gerçekleşir ve duktuslar aracılığı ile meme başına dek taşınır. Erkeklerde meme lobülü yoktur. Siklus boyunca, proliferatif ve sekretuar dönemde, laktasyon ve menarşda,  hücrelerde çoğalma, ödem ve sekresyon ile lobüller büyür. Menstrüasyonda ise, endometriumda olduğu gibi, ödemde gerileme ve hücrelerde dökülme ile lobüler üniteler küçülür.

38,  E
Onkogen ve tümör süpresör gen mutasyonlarının varlığı, anaploidi, östrojen ve progesteron reseptörlerininn yokluğu, yaygın anjiogenez, yüksek Katepsin-D düzeyleri meme karsinomunda minör kötü prognoz bulguları olarak kabul edilir. Tümör derecesinin (grade) düşük olması ise iyi prognoz bulgularından biridir. Prognozun belirlenmesinde en önemli olan tümörün evresidir ki lenf nodu metastaz da evrenin komponentidir.

39, C
İntraduktal karsinom, duktuslar içerisinde yerleşen ve bazal membranı aşmayan insitu karsinom formudur ve bu nedenle metastaz yapmaz. Komedokarsinomda intraduktal karsinomun bir formu olup metastaz yapmayan bbir tümördür. Yalnız nonkomedo intraduktal karsinomlara göre, invaziv karsinoma dönüşme oranı daha yüksektir.


40, E
Sklerozan adenozis fibrokistik hastalığın bir komponenti olarak görülebilir. Sert kitle oluşturduğundan klinikte; küçük çaplı asiner proliferasyon gösterdiğinden ise mikroskobik olarak tümörle karışabilir.
Maliğnite gelişimi için düşük risk içerir ve maliğnite riskini 1.5-2 kat arttırır.

41, E
Meme başının Paget hastalığı altta yatan in situ veya invaziv duktal karsinomla birlikte görülür. Tümör hücrelerinin meme başı epidermisi içerisinde görülmesidir. Kendi başına prognozu etkilemez. Önemli olan altta yatan tümörün tipidir. Histopatolojik olarak maliğn melanomla karışabilir. PAS pozitif boyanan hücreler ve sitokeratin varlığı melanomu ekarte ettirir. İnvaziv duktal karsinomun dermal lenfatikleri invazyonu ise inflamatuar karsinoma yol açar. Lenfatikler tümör trombüsü ile tıkandığından cilt ödemli ve hiperemik görünür. Gerçek bir inflamasyon değildir. İnflamatuar karsinom kötü prognoz bulgusudur.

42, D
Fibrozis, apokrin metaplazi ve kistlerle karakterli basit tipte fibrokistik değişiklikte kanser riski yoktur. En yüksek kanser riski içeren atipik epitel hiperplazisi (duktal-lobüler), daha düşük risk içeren orta ve belirgin derecede epitel hiperplazisi, papillomatozis, sklerozan adenozis ve radial skardır. Ailede kanser öyküsünün varlığı tüm lezyonlarda riski iki kat arttırır.

43, C
Meme kanseri hücrelerinde östrojen reseptörlerinin varlığı, tümörün anti-östrojen tedaviye yanıt verebileceğinin göstergesidir.

44, B
İnvaziv (infiltratif) duktal karsinom ağrılı bir lezyon değildir. Paget hastalığı ise meme başında çatlak, sızıntı ve ülserasyon gelişimi nedeni ile klinikte egzema ile karışabilen, hassas-ağrılı bir tablo oulşturabilir. Akut mastit ve dukt ektazisi inflamasyona bağlı ağrı oluşturur. Fibrokistik hastalıktada ise, siklusla ilişkili olarak hassasiyet ve ağrı gelişebilir.


45, A
Fibroadenom palpasyon ile sınırlı, sferik bir kitle olarak ele gelir. Her yaşta görülebilirse de en sık 30 yaş altında gelişir. Boyutu siklusda değişiklik gösterir. Hamilelerde büyür, postmenapozal dönemde küçülür. Pek çok lezyonun tersine, duktal epitel hücrelerinden değil, intralobüler stromadan köken alır. Premaliğn olarak kabul edilmez.

46, A
Fibrokistik değişiklik dultuslarda kistik dilatasyon, apokrin metaplazi, fibrozis yanısıra epitel hiperplazisi, sklerozan adenozis, radial skar gibi pek çok değişikliği bir arada içerebilir. Stromal iğsi hücrelerde proliferasyon ve mitoz görülmez. Belirgin stromal proliferasyon, mitoz ve nekrozun bulunması ön planda maliğn filloides tümörü lehine değerlendirilir.

47, C
Meme karsinomu için risk oluşturan faktörlerden biri, üreme çağının uzun olmasıdır. Erken menarş ve geç menapoz riski arttırır. 


48, B
Filloides tümörü, fibroadenom gibi, intralobüler stromal hücrelerden köken alır, duktal epitel hücrelerinden gelişmez.
Çoğu beniğn davranışlı olup çıkarıldığında nüks edebilir. %20 olgu ise maliğn davranışlıdır ve sarkomlar gibi, hematojen yolla ön planda akciğere metastaz yapar.

49, D
Jinekomasti erkek memesinde hormonal anomalilere bağlı gelişen duktal hiperplazidir. Periduktal stromal hiperplazi ve hyalinizasyon görülebilir. Hücreler monomorfiktir ve premaliğn olarak kabul edilmez. Erkek memesinde lobül yapısı bulunmadığından, lezyonda lobüler hiperplazi görülmez.

50, E
En kötü prognozlu meme karsinomu, aynı zamanda en sık görülen invaziv duktal karsinomdur. İkinci kötü prognoza sahip olan ise invaziv lobüler karsinomdur. Nadir görülen taşlı yüzük hücreli karsinom da kötü prognozludur. Diğer invaziv formlar nispeten daha iyi prognozludur. İnvaziv meme karsinomları içerisinde en iyi prognoza sahip olan tübüler karsinomdur. Tüm meme karsinomları içerisinde en iyi prognozlu olanlar ise, metastaz ihtimali olmadığından, in situ duktal ve in situ lobüler karsinomlardır.