*********** Acele edip hemen buradan başlayanlar için: Bu soruları çözmeden önce bu konu ile ilgili çıkmış TUS sorularını ve daha sonra da ders notunu çalışmanızı öneriyorum. Eğer bu soruları takılmadan çözebiliyorsanız sorun yok. Daha sonra ara ara özet nota tekrar bakın. Soru çözerken takılıyorsanız, hemen notta soru ile ilgili yeri bir daha okuyun. Çoğunda takıldıysanız, bütün notu bir daha okuyun. Pes etmek yok!! **************

ÇALIŞMA SORULARI


1- Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde klinik olarak belirgin splenomegali görülebilir?
a) Pernisiyöz anemi
b) Otoimmün hemolitik anemi
c) Orak hücreli anemi
d) Aplastik anemi
e) Demir eksikliği anemisi

2- Aşağıdakilerden hangisi B lenfositinden köken alan non-Hodgkin lenfomalardan biridir?
a) Mikozis fungoides
b) Enteropati ile ilişkili lenfoma
c) Foliküler lenfoma
d) Periferik nazal tip lenfoma
e) HTLV-1 virüsü ile ilişkili lenfoma

3- Genotipik, fenotipik ve morfolojik olaral akut lenfoblastik lösemiden ayrılamayan non-Hodgkin lenfoma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Diffüz küçük hücreli lenfoma
b) Foliküler lenfoma
c) Diffüz büyük hücreli lenfoma
d) Burkitt lenfoma
e) Lenfoblastik lenfoma

4- HIV enfeksiyonu olan bir kişide servikal lenfadenopati belirleniyor. Lenf nodunun kesitinde az sayıda lenfositler arasında pleomorfik-anaplastik Reed-Sternberg hücreleri görülüyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karışık hücreli Hodgkin lenfoma
b) Nodüler sklerozan Hodgkin lenfoma
c) Lenfositten fakir Hodgkin lenfoma
d) Lenfositten zengin Hodgkin lenfoma
e) Lenfosit baskın Hodgkin lenfoma

5- Çocuk hastada ileoçekal bölgede polipoid kitle belirleniyor. Kesitinde bir kaç nükleolü olan lenfositler, mitoz ve apoptoz yanı sıra arada makrofajları içeren tümöral proliferasyon görülüyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lenfoblastik lenfoma
b) Burkitt lenfoma
c) Foliküler lenfoma
d) İmmünoproliferatif ince barsak hastalığı
e) MALT lenfoma

6- Çocuk hastada radyolojik incelemede tesadüfen belirlenen litik kemik lezyonu mevcut. Mikroskopik incelemede yoğun eozinofiller arasında histiositik hücreler görülüyor. İmmünhistokimyasal olarak histiositik hücrelerde CD1a varlığı belirleniyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mikotik apse
b) Parazitik enfeksiyon
c) Tip I hipersensitivite reaksiyonu
d) Langerhans hücreli histiositoz
e) Churge Strauss sendromu

7- İleri yaşta erkek hasta bel ağrısı şikayeti ile başvuruyor. Radyografik incelemede vertebrada 3-4 cm çapında, düzgün sınırlı, sklerotik halka içermeyen radyolusent odaklar görülüyor. Eşlik eden böbrek fonksiyon bozukluğu bulguları var. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Prostat karsinomu metastazı
b) Paget hastalığı
c) Osteoblastom
d) Kondrosarkom
e) Multiple myelom

8- Aşağıdaki primer tümörlerden hangisinin dalakda görülmesi beklenmez?
a) Adenokarsinom
b) Anjiosarkom
c) Hemanjiom
d) Fibrom
e) Fibrosarkom

9- Normal koşullarda timusun yapısında yer almayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) T lenfositleri
b) Epitel hücreleri
c) Hassal korpüskülleri
d) Lenfoid foliküller
e) Makrofajlar

10- T lenfositleri lenf nodunda en çok hangi bölgede yerleşir?
a) Lenfoid foliküller
b) Subkapsüler sinüs
c) Medüller sinüsler
d) Parakortikal bölge
e) Medüller kordonlar

YANITLAR: 1-b, 2-c, 3-e, 4-c, 5-b, 6-d, 7-e, 8-a, 9-d, 10-d