BÖBREK HASTALIKLARI

GLOMERÜLER HASTALIKLAR

Primer :

 • Lipoid nefroz
 • Membranöz GN
 • Fokal segmental glomeruloskleroz
 • Membranoproliferatif GN
 • Diffüz proliferatif GN
 • Hızla ilerleyici GN
 • Ig A nefropatisi
 • Kronik  Glomerulonefrit

Sekonder

 • SLE
 • DM
 • Amiloidoz
 • Goodpasture sendromu
 • PAN
 • Wegener granülomatozu
 • Henoch – Schönlein purpurası
 • Bakteriel endokardit

Herediter

 • Alport sendromu
 • Fabry hastalığı

TÜBÜL ve İNTERSİSYUM HASTALIKLARI

Tübülointersisyel Nefrit

 • Akut pyelonefrit
 • Kronik pyelonefrit ve reflü nefropatisi
 • İlaca bağlı intersisyel nefrit

          1-    Akut intersisyel nefrit

          2-    Kronik analjezik nefriti

 • Akut tübüler nekroz
 • Diffüz kortikal nekroz

KAN DAMARI HASTALIKLARI

Hipertansiyon

 • Beniğn nefroskleroz
 • Maliğn nefroskleroz

BÖBREK KİSTLERİ

 • Basit kist
 • Otozomal dominant polikistik böbrek
 • Otozomal resesif polikistik böbrek
 • Kistik renal displazi

ÜRİNER AKIM TIKANIKLIĞI

 • Böbrek taşları
 • Hidronefroz

TÜMÖRLER

 • Renal hücreli karsinom
 • Wilms tümörü
 • Toplayıcı sistem tümörleri

           - Değişici (transisyonel) epitel hücreli karsinom

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ

Penisin malformasyon, inflamasyon, tümörleri

 •  Testis tümörleri
 •  Prostatın inflamasyon, hiperplazi ve tümörleri